Spring naar inhoud

Aanpak Ring Zuid

Case

De stad Groningen groeit. Dat is merkbaar aan het toenemende verkeer op de zuidelijke ringweg. En in de toekomst wordt het alleen maar drukker. De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg, het plan Aanpak Ring Zuid.

Sectoren Infrastructuur Producten Website Diensten

advies, ontwerp en techniek

Het doel?

Een bereikbare stad en regio in de toekomst, een leefbare omgeving en meer verkeersveiligheid. Van 2015 tot 2020 gaat de zuidelijke ringweg op de schop. Dat heeft gevolgen voor bewoners, bedrijven en bezoekers van Groningen.

Nieuwe weg, nieuwe website

Het plan is erg omvangrijk en de uitvoering erg complex. Het plan bestaat uit verschillende ingrepen op de zuidelijke ringweg, zoals nieuwe aansluitingen, extra rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een verkeerslichtvrij Julianaplein. Ook in de omliggende wijken staan aanpassingen aan straten en inrichting op stapel. Dat levert zeker tot 2020 overlast op voor stad en omgeving. Een goede en eerlijke informatievoorziening is dan heel belangrijk.

"We hadden een duidelijke beeld van wat de nieuwe website moet bieden en een flink programma van eisen. Een toekomstbestendige en gebiedsgerichte website die voorziet in en meegroeit met de veranderende informatiebehoefte van de doelgroepen is een absolute must. iWink is daar prima in geslaagd. Ze hebben niet alleen onze eisen vertaald, maar ook een paar stappen verder gedacht. Hun toegevoegde waarde is terug te zien in de vormgeving, de paginaopbouw en de verschillende paden die ze aanbieden om de informatie te vinden die je zoekt. Onder andere met de tijdlijnen per deelgebied en de prachtige integratie van onze bolfoto’s."

aldus Niels Keissen van Aanpak Ring Zuid. 

Doel van de website

De nieuwe website moest informeren over het verleden, heden en de toekomst van het project. De diverse doelgroepen zijn:

  • de direct omwonenden

  • alle weggebruikers (ook niet-automobilisten)

  • bedrijven en (onderwijs)instellingen (langs de ringweg, maar ook de transportsector)

  • bezoekers van de stad en belangstellenden

De rol van iWink

Full service internetbureau iWink won de aanbesteding. Na een traject waar ook twee andere Groningse internetbureaus meestreden. In de aanbesteding ging het om het ontwikkelen van een toekomstbestendig online platform. Bij iWink gaven we hier invulling aan door sterk in te steken op grote plattegronden met hierop verschillende typen content.

Gebiedsgerichte aanpak

Het project is opgedeeld in een aantal deelgebieden. De gedachte hierachter is dat wijkbewoners snel de informatie vinden die voor hen belangrijk is. Dat zie je terug in de structuur van de website. In ieder deelgebied belichten we verschillende aspecten van het project. Denk aan:

  • Actuele werkzaamheden

  • Achtergrondartikelen met bewoners aan het woord

  • Officiële documenten rond het trajectbesluit

De bezoeker kan op bijna elke pagina reageren om de online dialoog te stimuleren en van de website hét platform te maken waar alle online conversaties over het project zichtbaar zijn en samenkomen.

Elk deelgebied heeft zijn eigen tijdlijn met daarop tweets, nieuwsberichten, foto's en mijlpalen.

Bij iWink kozen we ervoor om de werkzaamheden duidelijk weer te geven op een plattegrond. Vanaf 2015 zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart. De plattegrond geeft alle doelgroepen een volledig beeld van de te verwachten overlast. Uiteraard hebben we een tijdlijn toegevoegd. Zo weet de bezoeker precies hoelang de werkzaamheden duren.

We hadden een duidelijke beeld van wat de nieuwe website moet bieden en een flink programma van eisen. iWink is daar prima in geslaagd. Ze hebben niet alleen onze eisen vertaald, maar ook een paar stappen verder gedacht.

Niels Keissen communicatieadviseur projectbureau Aanpak Ring Zuid

Content

Het projectbureau Aanpak Ring Zuid bereidt de ombouw van de zuidelijke ringweg voor. Het communicatieteam zorgt bijna dagelijks voor nieuwe content op de website. 

Techniek

Natuurlijk moet de website ook op een mobiele telefoon optimaal werken. Daarom is de hele site opgebouwd rond de nieuwste HTML5 techniek. Bij ieder deelgebied gebruiken we ‘bolfoto’s. Zo zien de bezoekers het project interactief en in 360 graden. De content en techniek van deze foto’s is afkomstig van Via Drupsteen uit Sneek.

meer weten?

neem contact op met Niels

Niels ten Have

Internetconsultant Woningcorporaties & Infrastructuur

050 210 1200 niels@iwink.nl