Goed voorbereid op de toekomst met adaptive webdesign

Responsive webdesign is een term die tegenwoordig regelmatig de revue passeert. Nieuwe websites worden vrijwel altijd responsive gebouwd. Dit houdt in dat de website optimaal zichtbaar is op alle toestellen en in alle schermresoluties. Het maakt dan dus niet meer uit of u de website op een tablet, smartphone of desktop PC bekijkt. De website ziet er altijd optimaal uit. Dit is een hele mooie techniek waar ook steeds meer website-eigenaren de voordelen van inzien.

Weet u dat responsive webdesign slechts een klein onderdeel is van wat we ‘adaptive webdesign’ noemen? Adaptive webdesign gaat verder waar responsive webdesign ophoudt en heeft ook enkele voordelen ten opzichte van responsive webdesign. In dit artikel bespreken we de voor- en nadelen van zowel responsive als adaptive design en geven we een beeld van de kansen en mogelijkheden van adaptive webdesign voor uw website.

Waarom adaptive?

Responsive webdesign is een mooie techniek die van toegevoegde waarde is voor u en uw klanten. Niet alleen uw klanten hechten meer waarde aan een responsive website, ook Google doet dat. U bent dus beter vindbaar met een responsive website. Helaas kleven er ook enkele nadelen aan responsive design. Zo houden afbeeldingen de originele grootte. Dat is niet wenselijk op een smartphone of via een langzame verbinding. Het duurt dan erg lang voordat een website of pagina wordt geladen. Met adaptive webdesign kan hierop ingespeeld worden. Een ander nadeel van responsive webdesign is dat er geen rekening wordt gehouden met hoe de content wordt getoond per type apparaat, laat staan per locatie of tijdstip. Misschien wilt u uw bezoekers buiten kantoortijden wel andere content tonen. Of een aanbieding doen als ze in de buurt zijn. Ook dit zijn voorbeelden van adaptive mogelijkheden. Omdat er steeds meer behoefte is aan deze mogelijkheden, zijn wij deze mogelijkheden van adaptive webdesign gaan onderzoeken. 

Wat verstaan wij onder adaptive design?

Er bestaat geen eenduidige definitie van adaptive webdesign. Dat heeft te maken met het feit dat adaptive webdesign een relatief nieuw werkveld is. Volgens ons gaat het bij adaptive webdesign over het aanbieden van contextafhankelijke content waarbij de beleving van de gebruiker centraal staat. Concreet houdt dit in dat er bij het ontwerpen van een website rekening gehouden wordt met de veranderende behoeftes van de bezoeker op een website afhankelijk van de context. Voorbeeld: zodra je iwink.nl benadert vanaf je smartphone, dan staat er boven in beeld als eerste ons telefoonnummer dat je aan kunt klikken en ons meteen kunt bellen. En afbeeldingen die op een andere manier worden ingeladen, afhankelijk van de snelheid van je internet verbinding. Dit zijn twee simpele voorbeelden van adaptive webdesign. 

Responsive webdesign focust zich op de resolutie en de schermgrootte (browser); adaptive webdesign gaat verder en focust zich op de gebruiker.

Inspelen op de behoeften

Adaptive webdesign is op dit moment het hoogst haalbare doel om tegemoet te komen aan de veranderende wensen en behoeften van de gebruiker. Deze behoeften kunnen afhankelijk zijn van de locatie van iemand of van de snelheid en type verbinding van het toestel waarmee je een website bezoekt. Deze behoeften kunnen zowel expliciet als impliciet zijn. Een bezoeker kan heel expliciet op zoek zijn naar contactgegevens als hij onderweg is. Impliciet is hij gebaat bij een website die snel laadt en rekening houdt met zijn langzame 3G verbinding. Wij proberen deze impliciete behoeftes door te ontwikkelen. Samen met u bepalen we graag de expliciete en impliciete behoeftes voor uw website en branche zodat uw klanten hier weer van kunnen profiteren. 

Responsive design vs. adaptive design

Responsive webdesign richt enkel op het goed tonen van een website op alle mogelijke apparaten en in alle resoluties. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de overige onderdelen van de context, of de omstandigheden waarbinnen een bezoeker een website bekijkt. Uiteraard kunt u nooit 100% zeker zijn van de reden tot bezoek op uw website. In plaats van dit te achterhalen, moeten we proactief tegemoet komen aan verschillende redenen. Dat is nu mogelijk met adaptive webdesign. Uiteraard kleven ook hier nadelen aan. Zo gaat er bijvoorbeeld erg veel tijd zitten in het doen van onderzoek en gebruikerstesten. Daarnaast is het o.a. hierdoor ook een relatief dure investering. Het goede nieuws is dat alle nieuwe technieken op den duur betaalbaar worden voor iedereen. 

En nu?

Adaptive webdesign gaat over het optimaal bedienen van website bezoekers. Het is geen benadering die we nu al voor de volledige 100% kunnen toepassen. Uiteraard proberen we dit steeds verder en beter door te voeren in onze websites, omdat we in een dergelijke benadering geloven. Het is een toekomstbestendige benadering. En biedt daarnaast de meeste mogelijkheden, zowel voor u, uw bezoekers als voor ons.

Mogelijkheden van adaptive design voor u

We proberen zoveel mogelijk mee te denken met u hoe adaptive webdesign van toegevoegde waarde kan zijn voor u en uw klanten. 

Geïnteresseerd? Wilt u eens sparren met één van onze consultants over de mogelijkheden en kansen voor uw business?

Gerard Top

Gerard Top

Internetconsultant Zorg & Welzijn

Google Analytics Online zichtbaarheid verbeteren met Facebook Page Tabs