Hoe SMART is uw website?

Welke doelstellingen heeft uw organisatie? En hoe zet u uw website in om deze doelstellingen te bereiken? In dit artikel geven we handvatten om met deze vragen aan de slag te gaan, meetbare doelen te formuleren en invulling te geven aan uw online strategie.

Lezers informeren en vooral veel bezoekers bereiken zijn allang niet meer de enige doelen wanneer u uw organisatie online presenteert. Het wordt steeds belangrijker om aandacht te besteden aan de bredere organisatiedoelstellingen.

Doeldefinitie

Goed geformuleerde doelen geven richting en helpen u budgetten te besteden aan de juiste zaken. Om te beginnen is het handig te weten wat we bij iWink verstaan onder een doel. Volgens ons is een doel een duidelijk geformuleerd resultaat dat binnen een bepaalde periode bereikt moet zijn. De meest gebruikte manier om heldere doelen op te stellen is de welbekende SMART-methode

Splits uw organisatie op in onderdelen

Welke doelen zijn nu echt belangrijk voor uw website? Welke doelstellingen verdienen de meeste aandacht? Beginnen met formuleren van online doelen voor uw organisatie kan lastig zijn. Stap één is weten dat online doelstellingen niet uit de lucht komen vallen, ze zijn altijd gebaseerd op organisatiedoelstellingen.

Begin daarom bij het achterhalen van de doelen op organisatieniveau, of –om het makkelijker te maken- op het niveau van afdelingen. Welke doelen heeft de afdeling personeelszaken? En de afdeling sales of de klantenservice? Maak gebruik van het model van Porter of betrek desnoods collega’s bij het verzamelen van deze doelen. Alle onderdelen van de organisatie zijn belangrijk maar bedenk ook vast welke op dit moment het belangrijkste is.

Porter, een handig hulpmiddel

Een handig hulpmiddel om uw organisatie op te splitsen in onderdelen is de waardeketen (value chain) van Michael Porter. Dit is een strategisch model dat wordt ingezet bij onderzoek en/of ontwikkeling van concurrentievoordeel. Doordat het model toepasbaar is op elke organisatie, kunt u dit model gebruiken om per onderdeel te kijken hoe uw website dit onderdeel kan ondersteunen.

Van algemene naar online doelstellingen

Stel bij elke doelstelling uit de organisatie de vraag: Hoe kan de website bijdragen aan dit doel? De antwoorden op deze vraag gebruikt u om uw online doelstellingen te formuleren. Realiseer u dat niet alle doelen evenveel prioriteit hebben. Maak onderscheid: quick win, need to have of nice to have.

In de praktijk:

De afdeling klantenservice krijgt veel algemene vragen binnen via de telefoon. Zij zouden graag minder algemene vragen beantwoorden, waardoor ze meer tijd hebben voor specifieke vragen. Hoe kunt u met de website daaraan bijdragen? Bijvoorbeeld door een overzicht met veelgestelde vragen op uw website te zetten en een link naar dit overzicht te plaatsen bij het telefoonnummer van de klantenservice.

Schuif doelen naar voren op uw website

Door doelen te stellen kunt u prioriteit geven aan bepaalde onderdelen op uw website. Met de lay-out en opzet van de website kunt u aansturen op het behalen van deze doelen. Als personeel werven een belangrijk doel is, geef dit dan een prominente plaats op de homepage. Neem vacatures bijvoorbeeld op in het hoofdmenu. Is personeel werven juist geen issue? Vermeld het dan op een plaats op uw website waar het minder opvalt. Soms vereist dat wat extra tijd, maar de ervaring leert dat dat het waard is op de lange termijn.

Zonder subdoel geen hoofddoel

Stel dat één van uw online doelen is: de verkoop van diensten stimuleren. Om dat doel te behalen kunt u onder andere inzetten op meer bezoekers, duidelijkere call-to-actions of meer informatie over deze diensten. Met deze subdoelen kunt u concreet aan de slag. Ze helpen te bepalen hoe u de website inricht. Over een bepaalde periode kunt u op basis van deze subdoelen ook bepalen of het hoofddoel is behaald en welk subdoel u moet bijsturen.

Cliché maar waar: meten=weten

Om te weten of u vooruitgang boekt is meten noodzakelijk. Vooraf en tussentijds. Doe eerste een nulmeting, zo weet u waar u staat. Bijvoorbeeld met Google Analytics of Kirra Analytics. Begin vervolgens met het SMART-formuleren van de doelstellingen, zodat u later kunt meten of een doelstelling is behaald.

Tip!

Met Google Analytics kunt u al het verkeer op uw website monitoren. Op welke pagina bezoekers binnenkomen, waar ze weer weggaan. Hierbij kunt u zelfs de bezoeken via mobiele apparaten onderscheiden van de rest van het verkeer. Zo is voor bepaalde doelstellingen bij te houden of er verandering optreedt.

Haal eruit wat erin zit!

Hou vast aan wat u online wilt bereiken en blijf de puntjes op de spreekwoordelijke i zetten. Altijd. Hoe cliché het ook is. Zonder doelstellingen komt u er nooit achter of de investering in de website de moeite waard is geweest.

Wil u een keer sparren met een van onze internetstrategen? Over dit onderwerp of juist over iets anders? Neem vooral contact op!

Thomas van der Woude

helpt u op weg bij het doelgericht inrichten van uw website.

Gerard Top

denkt met u mee als sparringpartner.

Belangrijke informatie over de "Cookiewet" Hoe zet ik mijn e-mailaccount over?