Hoe werkt Twitter?

We krijgen veel vragen over de praktische kant van Twitter. Hoe maak ik een account aan? Ik ben ingelogd, wat nu? Wat is een reply? In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe Twitter werkt. Onze ervaring is dat men al doende leert. Door goed te kijken hoe anderen Twitteren, zullen een boel ‘basisregels’ al snel duidelijk worden. Ook de termen die gebruikt worden in dit artikel zullen het snelst duidelijk worden door rond te klikken in Twitter.

Account: gebruikersnaam en user name

Het aanmaken van een Twitter account kan op de homepage van Twitter of via de verschillende Apps. Hier moeten een aantal gegevens worden ingegevens, zoals e-mailadres, de gewenste username en de gebruikersnaam. De username is die in de timeline verschijnt en waar andere Twitteraars naar antwoorden. De gebruikersnaam is de naam die toont op het profiel.

Een username is beperkt in het aantal karakters en kan maximaal 15 tekens zijn. Soms is het daarom puzzelen welke username geschikt is. De gebruikersnaam toont altijd op het profiel en dient als extra referentie voor de eigenaar van het Twitter account.

Bij het aanmaken van account is er de keuze om een openbaar account aan te maken, of een zogenaamd protected account. Een protected account houdt in dat de Tweets niet in zoekmachines worden opgenomen en dat followers eerst toestemming moeten vragen om de Tweets te kunnen zien en te volgen. Het houdt ook in dat de Tweets niet geretweed (zie hieronder) kunnen worden.

Followers & Timeline

Nadat er een account is aangemaakt, kan het Twitteren beginnen. Stap 1 is hierbij het vinden van followers (volgers). Ga op zoek binnen bestaande netwerken naar interessante Twitteraars die behoren tot de doelgroep. Tools als Twitter Search (zie hieronder), of zoeken op hashtag kunnen hierbij helpen.

Op het moment dat het account een Twitteraar volgt, zullen de Tweets van die Twitteraar in de timeline van het account verschijnen. Hoe meer Twitteraars er gevolgd worden, hoe meer Tweets er in de timeline zullen verschijnen. Zo ontstaat een overzicht van alle updates.

Timeline
Timeline
Overzicht van replies en andere interacties
Overzicht van replies en andere interacties
@Reply
@Reply

@mentions/replies

Essentie van Twitter is het aangaan van conversaties. Dit gaat met behulp  van zogenaamde mentions of replies.

Een reply is een Tweet die begint met het noemen van iemands username. Eenmention is het noemen van iemands username verderop in het bericht.

In beide gevallen wordt er voor de username een @ gezet. De username wordt hierdoor klikbaar en de Twitteraar krijgt een melding van de mention/reply.

Belangrijk om te weten is dat op het moment dat er een reply wordt gedaan en de Tweet dus begint met een @username, die Tweet alleen in de timeline verschijnt van die followers die deze Twitteraar ook volgen. Dit is vaak een beperkt aantal Twitteraars.
Op het moment dat er een mention wordt gedaan en de @username dus verderop in het bericht staat, zien wel alle followers het bericht in hun timeline verschijnen.

Een reply wordt dus in principe door minder Twitteraars gezien dan een mention.

Retweet (RT)

Het retweeten van een bericht is een functionaliteit in Twitter waarbij een Twitteraar een Tweet vanuit zijn eigen timeline kan herhalen naar zijn/haar volgers. Dit gaat door te klikken op de knop ‘retweet’.

Daarnaast is het mogelijk een Tweet bewerkt te retweeten. Dit is in op de website niet mogelijk, maar in verschillende applicaties wel. Het moment waarop de originele Tweet begint wordt dan aangeduid met ‘RT’.

Bij een officiele retweet, wordt de Tweet inclusief foto en username van de originele Twitteraar getoond in de timelines van de volgers van de retweeter. Bij een quote toont de user zelf.

Retweet
Retweet

Direct Message (DM)

Binnen Twitter is het ook mogelijk een privé berichtje te sturen, een zogenaamde direct message (vaak afgekort tot DM). Andere Twitteraars kunnen deze berichtjes niet zien. Deze berichtjes kennen ook de beperking van maximaal 140 karakters.

#durftevragen: populaire hashtag
#durftevragen: populaire hashtag

Hashtags

Hashtags zijn termen die voorafgegaan worden door een ‘#’. Door het hekje te gebruiken, wordt de term klikbaar. Door op de hastag te klikken, verschijnt eentimeline van alle Tweets die dezelfde hashtag hebben.

Hashtags worden gebruikt om een Tweet te duiden: een tag of onderwerp mee te geven. Bijvoorbeeld in het geval van een event of een televisieprogramma. Tegenwoordig wordt dit ook actief gepromoot. Het RTL 4 programma X-Factor roept regelmatig op om met de hastag #xfactor te Twitteren.

Het voordeel is dat door middel van hashtags de Tweets makkelijk te groeperen zijn. Door te klikken op de hashtag’#xfactor kunnen Twitteraars een overzicht oproepen van alle Tweets die gaan over dit televisieprogramma. In het geval van events is het bijvoorbeeld makkelijk om te kijken welke andere Twitteraars er aanwezig zijn, wat zij ervan vinden of bij welke seminar ze zijn.

De hastags worden steeds vaker ook semantisch gebruikt. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb me verslapen’ #telaat. In dit voorbeeld wordt de hashtag gebruikt om meer over de consequentie te vertellen, zonder dit helemaal uit te schrijven.

Bekende hastags zijn bijvoorbeeld: #durftevragen (voor allerhande vragen), #dtv (afkorting van ‘durf te vragen’) en #fail (voor als iets niet goed gegaan is, iets of iemand heeft gefaald).

Twitter Search

Belangrijk hulpmiddelen bij het monitoren van wat er over onderwerpen/bedrijven/organisaties/merken getwitterd wordt, is Twitter Search. Hiermee is het mogelijk om (beperkt) Tweets terug te zoeken met verschillende filters

Twitter op mobiele telefoon

Er zijn inmiddels erg veel verschillende Twitter Apps die het gebruik op mobiele telefoon of tablet mogelijk maken. Door de app te downloaden en in te loggen, kunt u ook vanaf uw mobiele apparaat Twitteren. U kunt hier ook makkelijk verschillende diensten koppelen zodat u foto’s en/of video’s kunt delen.

Wat is Twitter? Foursquare voor bedrijven