Per 1 januari 2012 worden de regels voor het verzenden van e-mails met reclame strenger

Vanaf 1 januari is de zogeheten “Code Reclame via Email” van de Branchevereniging voor dialoogmarketing van kracht.

Hieronder staan 4 aandachtspunten bij deze nieuwe afspraken. Gebruik altijd de de bedrijfsnaam als afzender. Ontvangers moeten meteen kunnen zien van wie de e-mail afkomstig is.

Als afzender moet daarom de bedrijfsnaam of het merk worden gebruikt waaraan de geadresseerde toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn/haar e-mailadres. Gebruik geen No-reply afzenderadres. E-mails moeten altijd verstuurd worden met een werkend afzenderadres.

Als u uw mailing niet vanaf een “echt” e-mailadres wilt versturen, maak dan een extra e-mailbox aan en stel daarop een automatisch antwoord in, waarin bijvoorbeeld wordt verwezen naar de klantenservice.

Meer tips:

Geef duidelijkheid over de frequentie en de inhoud van de mailings: als iemand zich inschrijft voor een mailing moet hij weten wat hij kan verwachten.

Let ook op het aanbieden van downloads: als er een link aangeboden wordt naar een downloadbaar bestand, geef dan duidelijk aan welk bestandstype het betreft en hoe groot de bijlage is.

Wilt u graag uw afzendadres aanpassen of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met support@iwink.nl of 050 210 1200.

Tweetdeck: social media dashboard Hoe maakt u een Facebook pagina aan?