Adresboeken van Hotmail en Gmail importeren

De mogelijkheid om vrienden via een e-mailbericht van een pagina op een website op de hoogte te brengen is op veel websites aanwezig. Het invullen van zo'n formulier is echter veel werk: alle namen en e-mailadressen moeten zorgvuldig overgetypt worden.

Importeren uit bestaande adresboeken

In Kirra is het mogelijk te maken om contactgegevens van vrienden direct uit het adresboek van de twee meest populaire webmail-aanbieders te importeren. E-mailadressen en namen kunnen direct uit de adresboeken van Windows Live Hotmail (Outlook.com / Live.com) en GMail geïmporteerd worden. Gebruikers hoeven dus zelf niet meer de e-mailadressen en namen van hun vrienden over te typen.

Veilig

De gebruiker hoeft zijn wachtwoorden niet op uw website in te vullen, maar wordt naar zijn eigen webmail-aanbieder gestuurd en vult daar zijn wachtwoord pas in. Op deze manier weet de gebruiker dat zijn wachtwoord geheim blijft. De gegevens worden op een veilige manier tussen de adresboeken en Kirra uitgewisseld.

1. Uw bezoeker geeft aan dat hij of zij uit zijn GMail adresboek wil importeren
1. Uw bezoeker geeft aan dat hij of zij uit zijn GMail adresboek wil importeren
2. De bezoeker logt in met zijn of haar GMail inloggegevens
2. De bezoeker logt in met zijn of haar GMail inloggegevens
3. De bezoeker geeft zijn toestemming om zijn adresboek te delen met uw website
3. De bezoeker geeft zijn toestemming om zijn adresboek te delen met uw website
4. Uw bezoeker wordt weer teruggestuurd naar uw website, de contactgegevens van zijn of haar vrienden zijn al ingevuld.
4. Uw bezoeker wordt weer teruggestuurd naar uw website, de contactgegevens van zijn of haar vrienden zijn al ingevuld.
Wandelroutes in Google Maps Single Sign-On