Webrichtlijnen toegankelijke websites

Sinds 2004 dienen alle websites van de rijksoverheid te voldoen aan de webrichtlijnen die de overheid stelt. Dit pakket bevat 125 eisen die aan een website worden gesteld om deze toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig te maken. iWink ziet het belang van

Webrichtlijnen zijn belangrijk

Een website die goed scoort op het eisenpakket met de richtlijnen is toegankelijk voor alle bezoekers. De website is dan niet alleen Internet Explorer, maar in andere browsers goed te bekijken. Dit verhoogt het rendement van de website omdat deze meer mensen bereikt.

Het feit dat bezoekers verschillende browsers gebruiken is niet de enige reden om de webrichtlijnen na te streven. Ook rekening worden gehouden met een andere groep gebruikers: mensen met een visuele handicap. Deze groep mensen gebruikt vaak gebruik van een screenreader. Een screenreader is een programma dat de inhoud van een pagina voorleest. Een toegankelijke website zorgt ervoor dat de screenreaders goed door de website kunnen 'lezen' , zodat ook een gebruiker met slechte ogen op de website bijvoorbeeld op een ziekenhuis website gemakkelijk het adres kan vinden.

Vindbaarheid verbetert

Behalve toegankelijkheid voor bezoekers is er nog een belangrijk aspect: de vindbaarheid van een website. Iedereen wil dat zijn website goed gevonden wordt in een zoekmachine zoals Google.

Zoekmachines kijken naar de structurele inhoud van een pagina. De structuur van een website die voldoet aan de richtlijnen, is gebouwd op volgorde van belangrijkheid. Dit wil zeggen dat op bijvoorbeeld een nieuwspagina de inhoud van het nieuwsbericht zo hoog mogelijk wordt opgenomen in de structuur. Hierdoor is het voor zoekmachines gemakkelijker om de belangrijkste inhoud van een pagina of website te indexeren wat voor een gebruiker relevantere zoekresultaten oplevert.

iWink werkwijze met webrichtlijnen

Hieronder worden twee methodes uitgelicht die iWink onder meer gebruikt om websites volgens de Webrichtlijnen op te bouwen.

Belangrijke inhoud komt eerst

Een voorbeeld: een nieuwspagina op een website met een lay-out die bestaat uit drie kolommen. Twee smalle kolommen links en rechts met daartussen een bredere middenkolom. In de linkerkolom bevindt zicht een submenu met hyperlinks naar overige nieuwsitems en in de rechterkolom worden contactgegevens een een banner getoond.

In de middenkolom wordt de inhoud van het nieuwsbericht getoond door middel van een paginatitel, introductie en een tekst met illustratieve afbeeldingen.

De belangrijkste inhoud op deze pagina is de inhoud van de middenkolom. De pagina draait immers om het nieuwsitem en als sitebeheerder wil je dat deze pagina wordt gevonden als een bezoeker in Google zoekt op bijvoorbeeld een deel van de titel van het bericht.

Linkdensity

Een ander belangrijk punt m.b.t. vindbaarheid is de linkerkolom, waarin hyperlinks naar andere nieuwsitems worden getoond. Een zoekmachine ziet namelijk graag een link naar andere pagina's op je website. Het verhoogt de linkdichtheid (linkdensity) op de website. 

Websites van iWink hebben een structuur die zijn gebaseerd op deze volgorde. Visueel zie je op het browserscherm van links naar rechts de linkerkolom, de middenkolom en daarna de rechterkolom. In de structuur is de volgorde echter (1) middenkolom, (2) linkerkolom, (3) rechterkolom.

Een zoekmachine als Google ziet daarom de inhoud van de middenkolom als belangrijkere inhoud, dan de inhoud van de linkerkolom. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de linker- en rechterkolom. Deze volgorde zal een beter zoekresultaat teruggeven.

Screenreaders en inhoudstructuur

U heeft eerder op deze pagina kunnen lezen dat sommige mensen met een visuele handicap gebruikmaken van een screenreader die de inhoud van een pagina voorleest.

iWink houdt rekening met deze programma's door op elke pagina een overzicht te geven van de verschillende secties op die pagina. Items die in dit overzicht terugkomen zijn bijvoorbeeld:

  • Inhoud (inhoud van middenkolom)
  • Subinhoud (inhoud van linkerkolom met submenu)
  • Zoekformulier

Correcte structuur leidt tot snel navigeren

Een screenreader krijgt als eerste dit overzicht te zien. De bezoeker kan de screenreader bij elk item in het overzicht de opdracht geven om direct naar die sectie op de pagina te navigeren.

Op deze manier kunnen gebruikers van screenreaders direct de voor hen belangrijke inhoud voorgeschoteld krijgen, irrelevante gegevens  worden overgeslagen.

Als dit overzicht ontbreekt, wordt alle inhoud van een pagina voorgelezen. Het is dan voor een bezoeker onmogelijk om de informatie op de website te bereiken zoals 'normale' bezoekers dat wel kunnen.

www.groningen.nl

Een voorbeeld van een door iWink gerealiseerde website is groningen.nl. Op deze website wordt een codeblok van een externe partij gebruikt waarmee de chatfunctionaliteit op de website wordt gerealiseerd. Dit codeblok bevat helaas niet-validerende code, waardoor groningen.nl niet op alle punten van de Webrichtlijnen kan valideren.

Webrichtlijnen niet verplicht voor lagere overheden

Half januari 2009 kwam in het nieuws dat websites van lagere overheden niet aan de Webrichtlijnen hoeven te voldoen. In plaats van een wettelijke verplichting hanteert staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken een stimuleringsbeleid.

Memcached verhoogt de snelheid van uw website Wandelroutes in Google Maps