iWink en Kirra worden in 2018 ISO-gecertificeerd!

13 december 2017

ISO27001, daar gaat het om. De standaard voor informatiebeveiliging. In 2018 verwachten we gecertificeerd te worden.

Informatiebeveiliging vinden we superbelangrijk en we doen er dan ook heel veel aan. Door deze certificering denken we nóg beter te kunnen worden en dit ook aan te kunnen tonen.

Wat houdt zo'n certificering in?

Voor onze klanten
Betekent het dat ze er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met hun informatie. Dat moeten we ook verantwoorden aan een onafhankelijke auditor. Alleen bij goedkeuring van de auditor worden (en blijven) we gecertificeerd.

Voor ons
Betekent het vele honderden controlepunten ten aanzien van informatiebeveiliging en uiteraard de actiepunten die daaruit komen. Dat gaat van het controleerbaar inzichtelijk maken van risico's tot het voorkomen, monitoren en plannen voor als er wel iets mocht gebeuren. Denk daarbij aan onderwerpen als:

  • Fysieke beveiliging (inbraak, brand, sabotage, stroomstoring, etc.)
  • Digitale beveiliging (hackers, encryptie, wachtwoorden, updates, etc.)
  • Toegangsrechten voor alle systemen
  • Aanpassingen in onze werkwijzen
  • Opleiden van onze medewerkers

Na de certificering start een traject van periodiek bijwerken van deze lijst en controles. Periodiek laten we ons opnieuw auditten.

Wanneer precies?

De voorbereiding loopt al enkele maanden. We worden daarbij geholpen door een specialist en de ontwikkelingen gaan voorspoedig. Er zijn nog enkele voorbereidingen nodig en we verwachten in februari een audit te mogen doen. Het is nog niet zeker, maar de verwachting is dat we daarna ISO-gecertificeerd zullen worden. Je kunt er in ieder geval op rekenen dat het in 2018 zal vallen.

Omdat veiligheid bij ons altijd de hoogste prioriteit heeft gehad, komen we niet veel nieuws tegen. Natuurlijk zien we verbeterpunten en vinden we het gezond om te blijven nadenken over mogelijke risico's.