Online publicatieverplichting voor ANBI's

3 maart 2014

Vanaf 1 januari dit jaar stelt de overheid iedere ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht gegevens over de instelling of het goede doel online openbaar te maken. Dat elke ANBI deze informatie op een website moet hebben staan is een nieuwe voorwaarde voor het behouden of verkrijgen van een ANBI-status. De overheid wil hiermee meer transparantie bereiken omtrent het handelen van deze goede doelen en instellingen.

Verplichte informatie op website ANBI

Elke ANBI moet op een website informatie publiceren met betrekking tot het functioneren. Het gaat dan om informatie als post-/bezoekadres, doelstelling van de instelling, bestuurssamenstelling. De volledige beschrijving van de te publiceren informatie kunt u lezen in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.

Online informatie publiceren voor 7 maart 2014

Als ANBI dient u voor 7 maart 2014 de url van uw website te hebben doorgegeven aan de Belastingdienst. Doet u dit niet dan zal de Belastingdienst de ANBI-status intrekken met alle fiscale gevolgen van dien.

Website stichting Femme van der Schaaf

Een voorbeeld van een website die voldoet aan de online publicatieplicht, is de website van Stichting Femme van der Schaaf.

Wel ANBI, maar geen website?

Heeft u wel een ANBI, maar nog geen website? Dan raden we u aan om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Wilt u hulp bij het ontwikkelen van een website die voldoet aan de publicatieplicht? Vul dan het contactformulier in. Wij helpen u graag.