Persbericht: Uitspraak in langslepende merknaamprocedure tussen Apple en iWink

16 april 2013

21 maart j.l. heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) een beslissing genomen in de oppositieprocedure die computergigant Apple had aangespannen tegen full service internetbureau iWink uit Groningen. Apple is van mening dat het door iWink in juli 2010 gedeponeerde merk ‘iWebhosting’ tot verwarringsgevaar leidt met het door Apple geregistreerde merk ‘iWeb’. De oppositie van Apple is door het BBIE deels afgewezen en deels toegekend.

Merknaam iWebhosting wel ingeschreven

Het BBIE geeft aan dat de namen iWebhosting en iWeb wel overeenkomsten hebben die tot verwarringsgevaar leiden, maar dit geldt alleen voor overeenkomstige diensten en waren. iWeb is een softwarepakket van Apple voor het maken van websites. De dienst iWebhosting biedt ruimte op internet waar de klanten van iWink hun websites kunnen hosten.

Omdat de diensten verschillen, mag iWink volgens het BBIE de naam wel gebruiken. Dat betekent dat de merknaam iWebhosting nu is ingeschreven in het register van het BBIE. Het merk is echter niet ingeschreven in alle door iWink aangevraagde rubrieken. Jurriaan Wentink, algemeen directeur van iWink: “We zijn blij met de uitspraak. De verwarring die Apple claimde was volgens ons niet terecht en in veel van de door ons aangedragen punten is het BBIE meegegaan.”

iWebhosting naar Kirra platform

Om een langdurige procedure te voorkomen heeft iWink in 2011 al een schikkingsvoorstel gedaan aan Apple. Dat voorstel werd afgewezen. Vervolgens heeft het bijna twee jaar geduurd voor het BBIE tot deze uitspraak kwam. Wentink: “Dit heeft volgens ons veel te lang geduurd. Door een dergelijke lange procedure word je als klein bedrijf genoodzaakt zelf andere stappen te ondernemen. De onzekerheid of we met de merknaam verder konden heeft ons daarom begin 2012 doen besluiten een deel van de activiteiten van iWebhosting aan te bieden onder de naam Kirra. Ondanks dat we deels gelijk hebben gekregen is de uitspraak voor ons dus een beetje als mosterd na de maaltijd.” De naam iWebhosting zal op termijn compleet worden uitgefaseerd.

Opmerkelijk aan deze zaak is dat iWink de naam iWebhosting als handelsnaam al sinds 2004 in gebruik heeft, terwijl Apple iWeb pas in 2007 heeft gelanceerd. Daarnaast heeft Apple recentelijk aangegeven te willen stoppen met iWeb.