3 grote wijzigingen voor Groningen Airport Eelde

In 2015 ontwikkelden we in samenwerking met Groningen Airport Eelde hun nieuwe website. In het najaar van 2016 is er op basis van onze heatmaps en een analyse van de bezoekersstatistieken door in2Search een adviesrapport opgesteld met verbeteringen voor de website van Groningen Airport Eelde.  Aanleiding voor de analyse was om te kijken hoe de bezoeker nog beter door de website heen geleid kan worden en om de bestemmingen een betere ontsluiting te geven. De bestemmingen vormden al de rode draad binnen de website, maar door de komst van de dagelijkse verbinding met Kopenhagen zijn de bestemmingen nog belangrijker geworden. Via Kopenhagen is het namelijk mogelijk door te vliegen naar bestemmingen wereldwijd. Op de website is dan ook ruimte gemaakt voor nieuwe bestemmingen.

1. Redesign van startpagina

Na de analyse is er op basis van de conclusies een nieuw ontwerp gemaakt voor de startpagina, de bestemmingenoverzichtspagina en de bestemmingsdetailpagina. Op basis van een presentatie van het ontwerp zijn de wijzigingen vervolgens technisch geïmplementeerd. In verband met de traditionele belangrijke januarimaand voor de reisbranche, zijn de wijzigingen voor het einde van 2016 nog online gegaan. 

De startpagina is ontdaan van overbodige elementen. Zo is de slider verwijderd, omdat uit de analyse bleek dat de bezoeker deze nauwelijks gebruikte. In plaats daarvan is geopteerd voor een 'vaste' header, die bij verversen van de pagina een andere afbeelding toont. Ook is er onderin de slider de mogelijkheid om een ingang te maken naar voor de reiziger belangrijke pagina's. Ook komen alle bestemmingen nu meteen op de startpagina in beeld. Hier is rekening gehouden met uitbreiding en de mogelijkheid om bestemmingen vast te zetten op de home pagina.  Daarnaast is de tabel met actuele vluchtinformatie uitgebreid met de verwachte aankomst - en vertrektijd. Op die manier kan de reiziger en of haler van de reiziger altijd zien of de vlucht vertraging heeft of juist eerder aankomt.
 

een nieuw design voor de startpagina
een nieuw design voor de startpagina
onderscheidend icoon voor de hubbestemmingen
onderscheidend icoon voor de hubbestemmingen

2. Focus op bestemmingen

Op de bestemmingenoverzichtspagina is de focus volledig komen te liggen op de bestemmingen. Uit de analyse bleek dat de interactieve kaart nauwelijks gebruikt werd, deze is verwijderd. De bestemmingen zijn uitgebreid met de optie om een bestemming te markeren als een 'Via Kopenhagen' bestemming. Omdat de bestemmingen die via Kopenhagen zijn te bereiken niet rechtstreeks onder het bestemmingenaanbod van Groningen Airport Eelde vallen, zijn deze pagina's qua content iets minder uitgebreid. Uiteraard wordt de potentiële reiziger wel geïnspireerd, maar staat er geen informatie over de reisdagen en of kosten van tickets. Omdat er vanaf Kopenhagen meerdere mogelijkheden zijn om de bestemmingen te bereiken is er voor gekozen de informatie niet op de website van Groningen Airport Eelde te tonen. Om de bestemmingen die via Kopenhagen te bereizen zijn een duidelijke identiteit te geven worden deze in het overzicht weergegeven met een apart icoon. Voor de reiziger de indicatie dat het een bestemming is die via Kopenhagen te bereiken is. Ook is de tabel met informatie over de verschillende reismogelijkheden onderaan de pagina verwijderd, deze heeft nu een plek gekregen op de pagina's met het reisschema voor de winter en de zomer.

3. Uniforme content

Om de reiziger nog beter van dienst te kunnen zijn is ook de bestemmingendetailpagina aangepakt. Doel van deze aanpassingen is om meer rust en duidelijkheid voor de reiziger te creëren.  De pagina's zijn qua content meer uniform ingericht en ook is de informatie over het boeken van losse tickets of een reis duidelijker geworden. Vorig jaar is hier al een aanpassing gedaan, maar uit de analyse kwam naar voren dat het voor de reiziger niet duidelijker werd. Omdat het aantal bestemmingen op de website in de toekomst verder wordt uitgebreid wordt alleen voor de bestemmingen die rechtstreeks vanaf Eelde zijn te bereiken, informatie getoond over de reisdagen en met welke maatschappij er gevlogen/gereisd worden. Op de bestemmingen die niet rechtstreeks via Eelde zijn te bereiken kan aangegeven worden dat het reisschema en informatie over het boeken van tickets niet getoond hoeft te worden.

rust en overzicht in de bestemmingendetailpagina's
rust en overzicht in de bestemmingendetailpagina's

Dankzij de optimalisaties vindt de bezoeker nu sneller wat hij zoekt

Lizette van Dijken
Marketing & Communication Executive

Snelle oplevering

Samen met in2Search zijn we in het najaar van 2016 gestart met de analyse. Op basis hiervan hebben we nieuwe ontwerpen gemaakt voor de startpagina, de bestemmingen-overzichtspagina en de bestemmingen-detailpagina. In afstemming met Groningen Aiport Eelde hebben we de grafische wijzigingen technisch geïmplementeerd. Het project moest voor januari 2017 online worden gezet, omdat januari een erg belangrijke maand is voor de reisbranche. We kunnen terugkijken op een goede samenwerking met in2Search en Groningen Airport Eelde met een mooi eindresultaat.

Neem contact op met Mathijs wanneer u meer informatie over dit project wilt weten

Mathijs Carolus

Mathijs Carolus

Projectmanager

Hoe Lerio opleidingen onder de aandacht brengt Balacron levert 14 miljoen meter aan omslagmateriaal per jaar