Eerste versie website aanpak Oosterhamrikzone online

Aanpak Oosterhamrikzone is de projectnaam van de beoogde aanpak van de auto, fiets -en busverbindinding aan de oostkant van de stad Groningen. Het project bevindt zich momenteel in een plan-studiefase en naast een informatiecentrum is er een website om omwonenden, bedrijven en geïnteresseerden te informeren. De eerste fase van de website is een informatie website, in de tweede fase wordt de website uitgebreid met interactieve onderdelen zoals routes van de nieuwe verbindingen op Google Maps, gebieden waar werkzaamheden plaatsvinden en foto's waarbij de huidige situatie kan worden vergeleken met de beoogde situatie.

Website Aanpak Oosterhamrikzone
Website Aanpak Oosterhamrikzone

Informeren van doelgroepen

De plannen voor de aanpak van het gebied rond de Oosterhamrikkade hebben gevolgen voor de mobiliteit van het oostelijke deel van de stad Groningen. Doorgaan op basis van de huidige infrastructuur is geen optie, daarom worden de verschillende varianten nu uitgewerkt en begin 2018 voorgelegd aan de Gemeente Groningen. Om bewoners, bedrijven en geïnteresseerden zo goed mogelijk bij de plannen te betrekken wordt de website continu aangevuld met updates over de plannen, het laatste nieuws, verslagen van bijeenkomsten. Ook staat het mensen vrij om te reageren op artikelen.

Om de doelgroepen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de plannen wordt er veel beeld gebruikt in de website. De plannen zijn nog niet in beton gegoten, maar wel zijn er een aantal varianten uitgewerkt van hoe de nieuwe infrastructuur er in het gebied rond de Oosterhamrikkade eruit moet komen te zien. Het informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone is een inloopcentrum waar betrokkenen op vaste tijden binnen kunnen lopen voor meer informatie en of updates over de plannen. Naast de website zal er in de toekomst ook een nieuwsbrief verstuurd worden en wordt Twitter ingezet als sociaal medium. 

Tweede fase

Het project voor de realisatie van de nieuwe website is opgeknipt in twee fases. In de eerste fase is een website opgeleverd waarmee de doelgroepen geïnformeerd worden, in de tweede fase vindt de verdieping plaats. De website zal dan uitgebreid worden met kaartfunctionaliteit in combinatie met routes waar de nieuwe wegen voor auto's, fietsers en bussen gaan lopen. Ook komt er een sectie in de website waar aandacht wordt gegeven aan de nieuwbouw in het gebied.

Meer weten? Neem contact op met Jurriaan of Niels

Jurriaan Wentink

Jurriaan Wentink

Commercieel directeur

Niels ten Have

Niels ten Have

Internetconsultant Wonen & Infrastructuur

Donar brengt fans dichter bij de actualiteit met nieuwe website Effectievere doelgroepbenadering door nieuwe website Week van Zorg en Welzijn