Gasunie bouwt in heel Nederland

Dagelijks werken medewerkers van Gasunie in het hele land aan de bouw en instandhouding van het gastransportnet. Zij zorgen ervoor dat de gebruikers van gas altijd kunnen vertrouwen op een veilige en ononderbroken energievoorziening. Om omwonenden en alle anderen die daarin zijn geïnteresseerd te informeren over haar werkzaamheden, heeft Gasunie speciaal daarvoor een website ingericht: www.gasuniebouwt.nl.

Over gasuniebouwt.nl

Op gasuniebouwt.nl vindt u een impressie van een groot deel van de werkzaamheden waarvan u iets kunt zien of horen. De website laat zien waar Gasunie aan het werk is en wat ze daar aan het doen is. Ook vindt u er informatie over de duur van de werkzaamheden.

De website is in 2013 ontwikkeld voor de communicatie over een specifiek leidingproject in het westen van Nederland. Nu dat project is afgerond, is de site geschikt gemaakt voor de communicatie over andere werkzaamheden van Gasunie.

Actuele werkzaamheden in kaart

Op de website geeft de interactieve kaart van Nederland een impressie van de plaatsen in Nederland waar Gasunie nu en de komende tijd aan het werk is. De getoonde informatie wordt dagelijks gesynchroniseerd met een interne applicatie van Gasunie en is dus actueel.

Welke projecten gingen er de afgelopen tijd online? Nieuwe website Zorggroep Groningen