iWink en Gasunie lanceren website Gasunie New Energy

Over Gasunie New Energy

Gasunie New Energy is een afdeling binnen Gasunie die zich richt op het opschalen van innovatieve, duurzame energieoplossingen. Samen met partners zoekt New Energy naar manieren om concepten op het gebied van duurzame energieoplossingen op te schalen naar commerciële toepassingen. De diversiteit van projecten is groot en ieder project heeft een eigen aanpak, samenwerkingsverband en verdienmodel. 

Naast technologische en financiële aspecten is ook het maatschappelijke aspect van belang bij de projecten. Gasunie New Energy betrekt burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij de projecten. De nieuwe website is een belangrijk middel in de communicatie over de projecten naar de betrokken partijen. 

Aanpak en features

De nieuwe website is tot stand gekomen op basis van een pakket van eisen, gesprekken met Gasunie New Energy en aangeleverde content. Op basis van deze drie componenten is er een interaction design gemaakt dat is doorvertaald naar een ontwerp in de huisstijl van Gasunie New Energy. Na de initiële oplevering en review door de verschillende betrokkenen heeft iWink samen met Gasunie New Energy verbeteringen doorgevoerd in de website.

De belangrijkste features van de website zijn:

  • Tijdlijn
  • Relaties tussen nieuws, partners en projecten en categorieën zodat content op verschillende manieren ontsloten kan worden
  • Mogelijkheid om in de toekomst infographics te maken zodat processen binnen projecten visueel gepresenteerd kunnen worden

Projecten rode draad in website

De projecten waar Gasunie New Energy samen met haar partners aan werkt lopen als rode draad door de website. Naast de algemene omschrijving van projecten is er per project een tijdlijn waarin statusupdates binnen het project worden weergegeven, maar ook tweets, nieuwsberichten en fotoalbums. Naast een tijdlijn per project is er ook een overkoepelende tijdlijn op de home pagina waar de updates van alle projecten in wordt weergegeven. 

Samenwerking bij projecten middels een omschrijving van de rol van de verschillende partners binnen het project. 

Meer weten?

Neem contact op met Marc of Mathijs wanneer u meer wilt weten over websites in de energiesector. 

Marc van der Haar

Marc van der Haar

Manager Operations

Mathijs Carolus

Mathijs Carolus

Projectmanager

Nieuwe responsive website HZPC Economic Board Groningen