Jaarverslag Nijestee 2016 gemaakt met Kirra Jaarverslag

Woningcorporatie Nijestee uit Groningen werkte dit jaar voor het eerst met Kirra Jaarverslag. Dit resulteerde in een online versie en PDF van de verslaglegging over 2016. Van de PDF uit Kirra Jaarverslag zijn ook nog 75 exemplaren gedrukt. Een exemplaar is op te vragen via communicatie@nijestee.nl.

Niet alleen het volkhuisvestingsverslag, maar ook de complete jaarrekening zijn met behulp van de Excel-koppeling in Kirra Jaarverslag gezet.  Het is voor het eerst dat Nijestee naast een PDF haar jaarverslag ook online in de vorm van een website publiceert. Zo profiteert Nijestee ook van de tal van voordelen die het publiceren van een online jaarverslag via Kirra Jaarverslag met zich meebrengt.  

Tabellen gekoppeld aan Excel
Tabellen gekoppeld aan Excel
Grafieken gekoppeld aan Excel
Grafieken gekoppeld aan Excel
Intranet Interzorg brengt alle informatie samen op één punt Jaarverslagen RAI Amsterdam