Nieuwe structuur zorgt voor betere ontsluiting zorgverleners Certe

Het doel van de aanpassingen is een betere ontsluiting van de verschillende toptaken voor de doelgroepen binnen het zorgverlenersdeel van de website: huisartspraktijken en verloskundigen, ziekenhuizen en instellingen. Ook is het doel van het redesign om de volledige dienstverlening die Certe kan bieden voor de verschillende doelgroepen te verduidelijken.

Van prototype naar nieuwe structuur

Op basis van ervaringen, feedback van de zorgverleners, statistieken en onderzoek hebben Certe en Concept7 samen een prototype opgesteld. iWink en Certe hebben op basis van het prototype de functionaliteiten van het nieuwe zorgverlenersdeel bepaald en zijn op basis daarvan gaan ontwikkelen.

Toptaken voor zorgverleners
Toptaken voor zorgverleners

Ingangen voor doelgroepen middels toptaken

Om de doelgroepen zo snel mogelijk naar de juiste informatie te leiden, wordt er op de homepagina van het zorgverlenersdeel gewerkt met toptaken per doelgroep. Certe heeft zelf volledige controle over de volgorde en invulling van de toptaken zodat eventueel bijgestuurd kan worden.

Design meer in lijn met certe.nl

Het nieuwe design sluit aan bij de algemene look en feel van Certe.nl en is responsive, volledig geoptimaliseerd voor gebruik op mobiele devices.

Nieuwe responsive website voor Zorggroep Noorderboog Nieuwe website voor Noorderzon!