Nieuwe website CDA Den Haag verbindt content en doelgroepen via thema's

Voor CDA Den Haag realiseerden wij de nieuwe website. CDA Den Haag is een coalitiepartner in de Gemeenteraad van Den Haag. Ze bestaat uit drie raadsleden en twee fractievertegenwoordigers.

Aanleiding voor een nieuwe website

CDA Den Haag is, zoals genoemd, coalitiepartner in de Gemeenteraad van Den Haag. De website die tot dan toe gebruikt werd voor de promotie van hun boodschap was vooral zendergericht, waardoor er veel aandacht was voor de partij. Daarnaast was de website moeilijk in onderhoud en was de informatie statisch en niet in lijn met de nieuwe benadering van de partij.

Verdieping via thema’s

CDA Den Haag speelt een vaste rol in veel thema’s die voor de lokale bewoners van belang zijn, denk aan veiligheid, wonen, religie en onderwijs. De contentstrategie voor de nieuwe website is om deze thema’s een centrale rol te laten vervullen. Het doel is dat bezoekers zich herkennen in de thema’s en zich hierin willen verdiepen. De actualiteit en de inhoud staan dus voorop en pas daarna volgt de ideologie van CDA Den Haag. De website dient hiermee dus als informatie- en inspiratiepunt. Daarnaast kan de website ook als evaluatiemiddel gebruikt worden: “Heeft CDA Den Haag waar gemaakt wat ze tijdens de campagne beloofden?”. Hiermee levert CDA Den Haag ook de bewijslast aan haar bezoekers wat er gebeurt is in de afgelopen weken, maanden of jaren.

Invulling van het project

Binnen dit project is het vooral belangrijk om de doelstelling en specifieke wensen van CDA Den Haag in kaart te brengen. Om hier invulling aan te geven zijn er twee sessies georganiseerd waarin deze punten aan bod kwamen. Dit is vervolgens uitgewerkt in een strategisch kader wat als basisdocument is gebruikt voor het verdere traject.
Eén van de conclusies uit het strategisch kader is dat er veel kruisverbanden zijn in de activiteiten van CDA Den Haag. De activiteiten richten zich bijvoorbeeld op een bepaalde wijk, maar zijn ook gerelateerd aan een persoon of een thema. Op basis van deze kruisverbanden is een interaction design gemaakt, welke vervolgens is vertaald naar een grafisch ontwerp.
Na de technische realisatie heeft CDA Den Haag de website uitgebreid gevuld en is de website live gezet.

Uitgelicht: Timeline

Om specifiek invulling te geven aan de bewijslast die CDA Den Haag kan geven is een tijdlijn ontworpen. In navolging van het bekende voorbeeld van Facebook wordt er een overzicht getoond van alle activiteiten van CDA Den Haag. De content hiervoor komt niet alleen vanuit de website, maar ook vanuit social media berichten zoals Twitter. In de toekomst is dit eenvoudig uit te breiden, zodat ook berichten vanuit Instagram en Facebook op de tijdslijn getoond kunnen worden.

Nieuwe website LvI: laboratorium kennisbank voor artsen Nieuwe website Art Salon Holland