Nieuwe website LvI: laboratorium kennisbank voor artsen

Het Laboratorium voor Infectieziekten (LvI) verricht gespecialiseerd onderzoek op het gebied van infectieziekten. Dat doen zij voor aanvragers; specialisten, huisartsen, GGD en verpleeghuizen. Om hen nog beter te informeren en te faciliteren hebben wij in samenwerking met het LvI een nieuwe website gebouwd.

Aanleiding nieuwe website LvI

Het LvI heeft de ambitie om haar aanvragers online zo volledig mogelijk te informeren en te faciliteren in aanvraagmethodes. Dat was niet mogelijk met de vorige website. Daarom is besloten een nieuwe website te bouwen. 

Contentstructuur website verbeteren

Het belangrijkste onderdeel voor de nieuwe website was het aanpassen van de contentstructuur, zodat die logischer, gebruiksvriendelijker en meer ontvangergericht werd. Met een duidelijkere call to actions. Om de juiste structuur te bepalen heeft het LvI een multidisciplinair team samengesteld, bestaande uit medisch specialisten, laboratoriumtechnici en een staffunctionaris Communicatie. Op basis van de input van dat team is een nieuw interaction design ontwikkeld. 

Overzicht diagnostiek in database

Het doel van de nieuwe website is om de aanvragers snel te voorzien van informatie en het aanvragen van materiaal te vergemakkelijken. Daarvoor is het Overzicht diagnostiek verder doorontwikkeld. In dit overzicht staan alle verwekkers, patiënt- en verzendmaterialen en technieken in een database beschreven. Marc van der Haar, projectmanager bij iWink, over de ontwikkeling van het overzicht diagnostiek: "Door gesprekken aan te gaan met de specialisten van het LvI hebben we de verschillende onderdelen binnen het overzicht diagnostiek en hun onderlinge relaties opnieuw in kaart gebracht en dit op een flexibele wijze in Kirra geïmplementeerd."

Matthijs Berends, microbiologisch analist bij het LvI en lid van het multidisciplinaire team, over de werking van het overzicht diagnostiek: “Stel, ik ben een huisarts. Ik diagnosticeer een luchtweginfectie die ik wil laten onderzoeken. Dan moet ik weten wat ik daarvoor moet doen. Wat voor test ik moet uitvoeren. Welk materiaal ik daarvoor nodig heb. En hoe ik dat opstuur. Dat kunnen onze aanvragers nu snel en gemakkelijk via website te weten komen.”

Doorontwikkelen nieuwe website

Wat vinden jullie van het resultaat? Stefanie Bokma, staffunctionaris Communicatie bij het LvI: “De website staat te kort online om echt conclusies te trekken, maar we hebben wel veel positieve reacties gekregen. Zo vinden de aanvragers de foto’s in het overzicht diagnostiek bijvoorbeeld erg gemakkelijk.” Matthijs: “Maar we hebben nog wel een wensenlijst hoor. We zijn nu al bezig met plannen om de website verder door te ontwikkelen.”

Website Boerhaarshoeve Nieuwe website CDA Den Haag verbindt content en doelgroepen via thema's