Nieuwe website Zorggroep Groningen

Van een website komt een website

Zorggroep Groningen koos er vorig jaar voor het Expertise Behandelcentrum (EBC) apart te profileren. In dat kader ontwikkelden wij in 2014 een (nieuwe) eigen website voor het EBC. Met die website hebben we een basis gelegd die Zorggroep Groningen graag wilde doortrekken. De eigen website van Zorggroep Groningen was namelijk ook aan vernieuwing toe. Na oplevering van de website voor het EBC mochten we dus ook voor Zorggroep Groningen een nieuwe website ontwikkelen.

Eenheid en toch een eigen identiteit

De stijl van de website is gebaseerd op de look & feel die we eerder ontwikkelden voor het EBC. De insteek is ook hetzelfde: de wensen en behoeften van de doelgroep vormen het uitgangspunt. In de basis twee dezelfde websites, maar met een eigen identiteit en eigen content. Om de samenhang te benadrukken zijn de websites onderling met elkaar verbonden via een menu aan de bovenkant van beide websites.

Over Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen is een zorgaanbieder met een focus op complexe zorg in de provincie Groningen. De zorggroep bestaat uit vijf woonzorgcentra en een expertise behandelcentrum (EBC).

Gasunie bouwt in heel Nederland Centrum Veilig Wonen: sinds januari up and running