Online Platform Energy Valley

Het noorden van Nederland heeft een sterke energiepositie, met veel kennis en bedrijvigheid. Stichting Energy Valley brengt partijen samen om dit uit te bouwen en voorop te lopen in de transitie naar een duurzame energie-economie. De stichting heeft de wens om ook goede netwerkmogelijkheden te bieden buiten de fysieke netwerkbijeenkomsten om. Wij ontwikkelden voor hen een responsive online platform.

Delen en verbinden

Energy Valley is erop gericht de energiesector in Drenthe, Friesland, Groningen en Noord-Holland uit te bouwen. Energy Valley stimuleert, activeert, faciliteert en verbindt partijen om marktkansen op het gebied van schone en innovatieve energie tot realisatie te brengen. Het online platform is bedoeld om de partijen ook online met elkaar te verbinden.

Via het platform kunnen medewerkers van de aangesloten bedrijven van elkaar op de hoogte blijven door elkaar te volgen. Zowel medewerkers als organisaties kunnen projecten, nieuwsberichten en evenementen toevoegen en hierop reageren.

Het platform is responsive, wat betekent dat men op ieder relevant moment in kan loggen vanaf elk device. Naast de fysieke bijeenkomsten biedt dit platform de online basis voor verbinding en samenwerking.

Energy Valley & iWink

Dimitri Lambermont, communicatieadviseur bij Energy Valley, kijkt terug op een geslaagd proces:

“We hebben regelmatig met iWink overlegd om gezamenlijk de volgende stappen door te nemen. Zo hebben we alle beslissingen over het Energy Valley Online Platform kunnen maken op basis van functionaliteiten die we ook echt nodig hebben. Langzaam maar zeker ontwikkel je zo samen van eerste idee tot functioneel platform alle benodigde onderdelen. Met het Energy Valley Online Platform willen we onze Energy Valley Platform-leden een besloten online ruimte geven om te netwerken buiten onze bijeenkomsten om. Ze kunnen voortaan 24/7 contact leggen met collega’s in de wereld van duurzame energie. Zo willen we ook online voor kruisbestuivingen zorgen die tot nieuwe samenwerkingen leiden.”

Nieuwe website Theater Geert Teis Welke projecten gingen er de afgelopen tijd online?