Ontwikkeling NijesTeevee

Nijestee biedt ruimte. Ze zijn met circa 13.000 huurwoningen de grootste corporatie in de stad Groningen. Ongeveer 30.000 mensen huren een woning van Nijestee. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, op die manier valt er wat te kiezen.

Prettig wonen begint met een goede woning, een plek waar je je thuis voelt. Maar ook de straat en de buurt zijn belangrijk. Daarom werken ze aan wonen in de stad Groningen. Dat doen ze samen met bewoners, gemeente, andere corporaties en hulpverleningsinstellingen.

NijesTeeVee is het filmkanaal van woningcorporatie Nijestee in Groningen. De woningcorporatie roept alle Stadjers op om hun verhalen, dromen, ideeën en meningen via dit filmkanaal te uiten.

Webdesign & ontwikkeling Kinderwebsite Ommelander Ziekenhuis Groep Redesign website Het Poortje