Ontwikkeling website Interzorg Noord Nederland

Interzorg heeft als doel om vanuit de wens van de cliënt te werken. iWink speelt hier op in door met de nieuwe website een bezoekersgerichte website met specifieke doelgroepgerichte pagina’s te realiseren.

Doelgroepgerichte pagina’s

Door het diverse dienstenaanbod van de zorginstelling heeft zij te maken met veel verschillende doelgroepen. Om snel en adequaat aan de informatiebehoefte van de bezoekers te voldoen worden er op de homepagina drie verschillende ingangen aangeboden. ‘Bij u’ staat voor Wijkzorg, ‘Bij ons’ staat voor wonen met omgevingszorg en ‘Intens’ staat voor bijzondere zorg en behandeling.

Screenreader

Deze specifieke onderdelen zijn verder te herkennen aan de daarbij behorende kleur. Verder bevat elke subpagina specifieke onderdelen om het gebruiksgemak van de website te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is de implementatie van screenreader. Dit is een webtool die het voor blinden en slechtzienden ook mogelijk maakt om de informatie op de website te raadplegen.

Zoekt de bezoeker informatie over een locatie bij hem/haar in de buurt? Ook dan biedt de website uitkomst door de verschillende locaties te presenteren.

Interzorg en iWink gaan de komende periode verder met de ontwikkeling van de website. Houd onze website en Twitter in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen.

Nieuwe websites voor Prima Personeel Ontwikkeling website Cadix.nl