Noorderboog: Slimme informatievoorziening brengt relevante informatie automatisch samen

Zorgcombinatie Noorderboog bestaat uit het Diaconessenhuis, vier verpleeghuislocaties en drie verzorgingshuislocaties in de regio’s Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. De ruim 2600 medewerkers werken samen aan de best mogelijke zorg voor hun patiënten en cliënten. Wij mochten met de zorgcombinatie meedenken over een nieuwe website. Want bij uitstekende zorg hoort uitstekende informatievoorziening. Na een intensief onderzoekstraject naar de best passende online strategie, droegen we zorg voor de volledige realisatie van noorderboog.nl: van interaction design tot oplevering. En inmiddels hebben we zelfs de eerste positieve resultaten kunnen evalueren en plannen gemaakt voor nog meer mooie aanvullingen in de toekomst. 

Slimme informatievoorziening

Belangrijke pijler voor de nieuwe website was een betere informatievoorziening voor zowel patiënten, cliënten als specialisten. Het zorgaanbod van Noorderboog is groot en gevarieerd en met verschillende doelgroepen. In nauw overleg kozen we daarom voor een 'paraplu-model': één website met verschillende pijlers voor de zorgcombinatie, de ziekenhuiszorg, het expertisecentrum en de secties wonen, welzijn en zorg. Deze pijlers functioneren als op zichzelfstaande websites, maar zijn duidelijk verbonden als het gaat om content en bijbehorende crossverbanden.

Ook binnen de pijlers zijn deze informatiekoppelingen aangebracht. Zo worden er automatisch koppelingen gemaakt tussen de onderwerpen 'aandoening', 'behandeling', 'afdeling' en 'specialist'. De afdeling cardiologie verwijst bijvoorbeeld automatisch naar bijpassende ziektebeelden, specialismen, behandelingen en andere relevante informatie. Dit maakt dat relevante informatie altijd voor handen is met zo min mogelijk inspanning voor de gebruiker.

Verhalen

Naast een goede informatievoorziening was er ook een sterke wens om in de communicatie de patiënt meer centraal te stellen. Daarom kozen we in het design voor veel beeld en dan vooral beeld van mensen. Daarnaast maakten we het mogelijk om aan pagina's een verhaal te kunnen toevoegen. De statische informatie blijft in tact, maar de bezoeker krijgt de mogelijkheid een persoonlijk verhaal, quote of zelfs een video te bekijken die laat zien hoe patiënten en cliënten van Noorderboog de zorg ervaren. Deze verhalen lopen steeds meer als een rode draad door de website heen.

Onzichtbaarziek.nl online Direct-mail Effektief Groep