Technische realisatie intranet EDU-ART

EDU-ART is een organisatie die cultuur en onderwijs samenbrengt. Na de technische realisatie van de website, heeft iWink nu ook de technische realisatie van het intranet verzorgd. Het webdesign is door ontwerpbureau Overburen gemaakt. Janke Leupen, adviseur communicatie van EDU-ART, vertelt meer over het intranet en de samenwerking met iWink.

Intranet voor optimalisatie van communicatie

Het primaire doel van het intranet is om de interne communicatie te verbeteren. Janke Leupen: “Wij willen onze informatie voor iedereen op hetzelfde moment toegankelijk maken. Het intranet speelt daar een grote rol in, bijvoorbeeld als het gaat om managementinformatie. Daarnaast willen wij de kennis die aanwezig is in de verschillende projectgroepen meer laten delen.”

Intranet als interactief kennisplatform

Het intranet draait dus voor een groot deel om kennisdeling. Die kennisdeling wordt gestimuleerd door het interactieve platform op het intranet. Janke Leupen:“Dankzij het interactieve platform kan iedereen informatie delen en met elkaar in discussie over onderwerpen die intern spelen.”

Beheren van intranet

Voor het beheer van het intranet en de website wordt hetzelfde CMS gebruikt, Kirra. Janke Leupen: “Kirra is een heel toegankelijk systeem om onze website en vanaf nu dus ook ons intranet mee te beheren. Doordat hetzelfde CMS als de website wordt gebruikt, is het beheren van het intranet voor alle collega’s heel gemakkelijk.”

Intranet voor een efficiënt werkproces

Janke Leupen hoopt dat het intranet in de toekomst bijdraagt aan een efficiënter werkproces. “Er zijn nu al een aantal onderdelen uit het werkproces geautomatiseerd, wij hopen dat nog verder uit te breiden. Sowieso kunnen onze medewerkers nu al veel gemakkelijker en blijvend de gewenste informatie raadplegen.”

Samenwerking EDU-ART & iWink

Over de samenwerking tijdens de realisatie van het intranet zegt Janke Leupen: “Wij hebben de samenwerking met iWink als erg plezierig ervaren. Het systeem is heel toegankelijk en het team is erg behulpzaam.” iWink blijft EDU-ART ondersteunen in de verdere implementatie van het intranet in hun bedrijfsproces.

Impressie van het intranet
Impressie van het intranet
Technische realisatie dtpathome.nl Gasunie laat zien waar zij voor staat