Treant combineert gegevens website en patiëntenportaal via slimme koppeling

Het digitale landschap waar je als organisatie in de zorg mee te maken krijgt wordt mettertijd groter en diverser. Daarmee groeit ook de uitdaging voor contentredacteuren om het overzicht te bewaren op alle verschillende online communicatievormen. Al snel dreigt het gevaar dat een wijziging op het ene platform niet doorgevoerd wordt op andere platformen, waardoor er een inconsistente boodschap ontstaat voor de patiënt. 

VIPP

Vanuit het landelijke Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (kortweg: VIPP) is ook Treant gestart met de implementatie van een patiëntenportaal. In het patiëntenportaal vinden patiënten bijvoorbeeld afspraakbrieven of uitslagen van een onderzoek.

In een afspraakbrief staat vaak met welke specialist de patiënt een afspraak hebt of bij welke afdeling deze moet zijn. Daarnaast zijn er vaak een aantal folders van belang die de patiënt kan doornemen ter voorbereiding op de afspraak. En dat is waar verschillende soorten content samenkomen. Want specialisten staan al op de website, vaak zelfs met foto. En op de website is uitgebreide informatie over een onderzoek terug te vinden met bijbehorende folders. Het zou vanuit contentbeheer dus erg onhandig en tijdrovend zijn om die content nogmaals te plaatsen binnen het patiëntenportaal.

Koppeling patiëntenportaal en website

In samenwerking met de leverancier van het patiëntenportaal hebben we daarom een koppeling gemaakt tussen het portaal en de website. Hierbij kun je denken aan content als:

  • Naam en foto van een specialist
  • Locatie van een afdeling
  • Informatie over een specialisme
  • Patiëntenfolders

Hiermee volgt het patiëntenportaal de informatie op de website en hoeven contentbeheerders de content nog maar op één plek aan te passen.

Dat levert een duidelijke (interne) tijdswinst op en zorgt er bovenal voor dat patiënten altijd de juiste en meest actuele informatie zien.

Treant Zorggroep is een zorggroep voor ziekenhuiszorg, verpleegzorg, revalidatie- en ouderenzorg. Via drie ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg kunnen de inwoners uit de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal bij hen terecht voor de best mogelijke zorg.

Seminar in digitale corporate communicatie Vaarwel fossiele brandstof, hallo Tesla!