Website Expertise Behandelcentrum Zorggroep Groningen

Het Expertise Behandelcentrum (EBC) is een zorgaanbieder die multidisciplinaire zorg levert. De organisatie is onderdeel van Zorggroep Groningen. Wij mochten de nieuwe website voor het EBC verzorgen. Daarbij zijn alle disciplines uit ons full service traject aan bod gekomen. Van strategie, technische realisatie, content ondersteuning tot projectmanagement.

Profilering Expertise Behandelcentrum

Zorggroep Groningen koos voor een aparte website voor haar expertise behandelcentrum, met als bedoeling om het behandelcentrum als apart centrum te profileren. Het EBC biedt zowel intra- als ook extramurele eerstelijnszorg. Deze zorg kan mono- en multidisciplinair zijn en richt zich op kwetsbare bevolkingsgroepen. Hierbij proberen ze zo goed mogelijk in te spelen op de veranderende behoeften van de cliënten en willen ze mensen met de beste zorg ondersteunen en begeleiden in hun dagelijkse bezigheden.

Hulpvraag centraal

De website laat zien met wat voor problemen bezoekers bij het EBC terecht kunnen. Daarbij staat de hulpvraag van de bezoeker centraal. Denk aan vragen als: "Hoe kan ik verder na een groot verlies?" en "Ik heb moeite met spreken." Door aan elke hulpvraag achtergrondinformatie, gerelateerde aandoeningen en mogelijke behandelingen te verbinden, wordt de bezoeker zo optimaal mogelijk geïnformeerd en geholpen.

Ambitieus, kwalitatief en ondernemend

Het EBC staat bekend als een ambitieus en ondernemend centrum in de stad en de provincie Groningen. Ze wordt gewaardeerd vanwege haar initiatieven en innovaties op het gebied van kennis rond behandeling, begeleiding, advisering van en ondersteuning in de ouderenzorg en de zorg voor chronisch zieken.

Verenigingswijzer voor studenten Facebook Page Tab Alfa-college