Website met ledenplatform voor ZZP Nederland

ZZP Nederland wil het ondernemerschap voor kleine zelfstandigen bevorderen en is dé belangenorganisatie voor Zelfstandigen Zonder Personeel. Momenteel heeft ZZP Nederland 40.000 leden en heeft ze de ambitie om door te groeien naar 100.000 leden in 2020. Om deze ambitie kracht bij te zetten heeft ZZP Nederland iWink gevraagd mee te denken over de online strategie en om die om te zetten in een nieuwe website. Het behoud van de huidige positionering in zoekmachines, verbetering in de online aanmeldfunctionaliteit en een uitgebreide koppeling met het eigen CRM-pakket voor de nieuw te introduceren “Mijn ZZP Nederland” omgeving zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen voor de website.

We zijn zeer tevreden over de samenwerking met iWink. Onze website is nu volledig responsive, iWink blijkt dat na de oplevering ook te zijn. Dat geeft een zeer rustig gevoel.

Frank Alfrink, directeur ZZP Nederland

Positie bedrijfsonderdelen binnen website

In twee strategische sessies zijn de doelstellingen en de doelgroepen van de website uitgebreid besproken en vastgesteld. Een van de belangrijkste uitdagingen die daarin naar voren kwam is dat er naast de informatievoorziening voor ZZP’ers ook twee andere belangrijke pijlers zijn: het 'Talent Center' en 'ZZP Verzekeringen'. Deze pijlers staan bijna volledig op zich en vragen toch een uniforme presentatie ten opzichte van ZZP Nederland. Dit heeft geresulteerd in een indeling en vormgeving die precies aansloot bij de wensen van ZZP Nederland.

Content en SEO

De website van ZZP Nederland heeft een erg sterke positionering in zoekmachines. Om die positie te behouden heeft iWink ruim 2.000 pagina’s doorverwezen naar de juiste URL. Daarnaast is de interne linkbuilding geoptimaliseerd evenals de algemene structuur van de website. De positie van de website in zoekmachines is hierdoor exact gelijk gebleven en op een aantal vlakken is, na twee maanden, al een lichte verbetering zichtbaar.

iWink heeft onze complexe website, met een veelvoud aan koppelingen met andere systemen en een vracht aan content, binnen de planning overgezet naar de nieuw ontworpen website.

Frank Alfink, directeur ZZP Nederland

Koppeling met AllSolutions CRM

ZZP Nederland maakt gebruik van het CRM pakket van All Solutions. iWink heeft samen met All Solutions een koppeling gemaakt naar de website om zo gegevens van leden automatisch te kunnen synchroniseren. Hiermee is het voor leden mogelijk om zelf gegevens te wijzigen, abonnementsvormen te wijzigen of nieuwe producten eenvoudig aan te schaffen via de website.

Aansluiten op eigen processen

Naast de koppeling met All Solutions CRM heeft iWink een uitnodigingstool gerealiseerd, waardoor het voor ZZP Nederland mogelijk is om, in samenwerking met geselecteerde partners, nieuwe leden uit te nodigen voor het lidmaatschap. ZZP Nederland heeft daarbij de controle volledig in eigen hand: De opmaak en indeling van het aanmeldformulier, de landingspagina en de content van de e-mails kunnen naar eigen inzicht ingericht worden.

Meer weten?

Neem contact op met Jurriaan of Mathijs als u meer wilt weten over websites die gericht zijn op procesverbetering en conversie.

Jurriaan Wentink

Jurriaan Wentink

Commercieel directeur

Mathijs Carolus

Mathijs Carolus

Projectmanager

Toptaken website voor woningcorporatie Nijestee De Haan Advocaten & Notarissen