Spring naar inhoud

Online brochure tool Tilburg University

Case

Tilburg University hecht veel waarde aan voorlichting op maat. Om die reden vroeg zij iWink een online tool te ontwikkelen, waar internationale studenten een gepersonaliseerde brochure kunnen aanvragen. Deze online tool is geïntegreerd in de website van de universiteit.

Sectoren Opleiders & Onderwijs Diensten

advies, ontwerp, implementatie Kirra Brochures

Gepersonaliseerde brochure

Voor het samenstellen van een gepersonaliseerde brochure worden (potentiële) studenten door een aantal stappen geleid. Bij iedere stap geven zij aan welke informatie zij in de brochure willen hebben. Aan het einde van het proces wordt automatisch een brochure in PDF-vorm voor hen samengesteld. De student kan ervoor kiezen deze direct te downloaden of per mail te ontvangen.

Tilburg University heeft de mogelijkheid om voorbladen, inleidende hoofdstukken, opleidingshoofdstukken, hoofdstukken met extra informatie en achterbladen aan te maken en te beheren via Kirra, uiteraard binnen de kaders van de huisstijl. Op deze manier kan Tilburg University gedurende het jaar informatie toevoegen, waardoor het de studiekiezer altijd de meest up-to-date informatie kan bieden. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om in Kirra aan te geven aan welk niveau een hoofdstuk gekoppeld is. Sommige hoofdstukken zijn namelijk specifiek geschreven voor studenten met interesse in een Bachelor, andere hoofdstukken voor studenten met interesse in een Master of Research Master / PhD. Het is ook mogelijk om koppelingen te leggen tussen hoofdstukken: een hoofdstuk wordt dan automatisch voor of na een ander hoofdstuk toegevoegd wanneer een student een bepaalde keuze heeft gemaakt. 

De tool is zo flexibel mogelijk opgezet, zodat Tilburg University zelf nieuwe opleidingen kan toevoegen en daar hoofdstukken voor kan maken in Kirra.

Voor ons is het belangrijkste voordeel van de iWink PDF brochure tool dat deze ons in staat stelt om studiekiezers een brochure aan te bieden waarvan de inhoud is afgestemd op hun persoonlijke informatiebehoefte. De tool is ook nog eens gemakkelijk in gebruik: het aanmaken en vullen van nieuwe pagina's en het aanpassen van bestaande pagina's verloopt heel vlot en soepel.

Charlotte Nuijten Projectleider implementatie online brochure tool Tilburg University

Koppeling met SalesForce

Om zo goed mogelijk opvolging te kunnen geven aan de aanvragen die internationale studenten doen via de website, is er een koppeling gemaakt tussen de website en het SalesForce CRM waar Tilburg University gebruik van maakt. De door de student ingevoerde gegevens worden rechtstreeks weggeschreven in SalesForce, zodat Tilburg University - mits de student daarvoor toestemming heeft gegeven - de student gericht op de hoogte kan houden van zaken die specifiek voor hem relevant is.