Spring naar inhoud

Vernieuwde wetgeving verplicht toegankelijke website voor (semi-)overheden

Blog

Leestijd
5 min lezen
Datum
Tags
strategie wcag

We zijn ons nauwelijks bewust van de dagelijkse belemmeringen waar mensen met een beperking tegenaan lopen in online communicatie. Dankzij nieuwe wetgeving worden digitale toepassingen ook optimaal toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking.

Vanuit een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden we het belangrijk dat mensen met een beperking net zoveel gebruik kunnen maken van alle faciliteiten die de maatschappij biedt als mensen zonder een beperking dat kunnen. Een rolstoelingang bij een theater? Er zijn weinig mensen meer die dat raar vinden.

Online is dat een ander verhaal: volledig toegankelijke websites zijn schaars, omdat er vaak te weinig budget, tijd of prioriteit voor is. Sinds 1 juli 2018 geldt echter een nieuwe maatregel, waardoor de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid gesteund wordt door een wettelijke verantwoordelijkheid. Wat dit betekent voor jou als marcom-professional? Veel. Veel werk en vooral ook een positief resultaat.

Waarom is toegankelijkheid belangrijk?

Sinds 1 juli 2018 geldt er dus een nieuwe wet die (samengevat) aangeeft dat mensen met een beperking recht hebben om op een zelfde manier gebruik te maken van digitale toepassing als mensen zonder een beperking. Dat besluit is een invulling van de iets oudere wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Voordelen voor iedereen
Los van het feit dat je straks voldoet aan de geldende wetgeving, is het ook prettig om te weten dat er veel voordelen zijn als je website of intranet straks volledig toegankelijk is. Niet alleen mensen met een beperking hebben baat bij een toegankelijke website. In principe heeft iedereen daar baat bij. Enkele voorbeelden:

Gehoor

Een seminar online terugkijken zonder ondertiteling is lastig als je moeite hebt met horen, maar wie zit er niet eens in de stiltecoupé of op de bank met man-/ vrouwlief terwijl je datzelfde seminar wilt terugkijken?

Zicht

Een goed contrast is belangrijk voor mensen met beperkt zicht of kleurenblindheid. En ook voor ieder ander die tijdens een mooie zomerse dag in het park diezelfde website bekijkt op een mobiele telefoon.

Motoriek

Een website eenvoudig kunnen bedienen met een toetsenbord (of stem) is essentieel voor mensen die moeite hebben om een muis te bedienen. Maar ook voor iedereen die staand in een overvolle bus probeert om de bestel knop in te drukken.

Aandacht (cognitie)

Als je na een lange dag moe thuis komt je van werk en toch nog dat ene artikel wilt lezen. Dan kan het lastig zijn om je concentratie vast te houden als het artikel niet in een eenvoudige, begrijpelijke taal is geschreven.

Ouderdom

Tussen 2016 en 2040 stijgt het aantal mensen dat ouder is dan 65 jaar van 18% naar 26% van de totale bevolking. En met die hogere leeftijd komen (vaak) meer gebreken. Voor die groep mensen geldt dat ze op allerlei manieren voordeel kunnen halen uit een toegankelijke website.

Zoekmachines

Tot slot: een toegankelijke website indexeert en scoort beter in zoekmachines. Dat is een feit waar ik weinig aan kan toevoegen.

Waarvoor geldt de wetgeving?

De wetgeving geldt voor alle digitale communicatiemiddelen, denk aan: websites, intranetten, jaarverslagen, apps, nieuwsbrieven of narrowcasting.

Daarbij richt deze wet zich specifiek op (semi-) overheden. De basis van de wet is echter op iedere organisatie van toepassing.

WCAG

De wetgeving is een uitwerking van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn (EN 301 549). Deze richtlijn baseert zich op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), gepubliceerd door het World Wide Web Consortium (W3C). Dit document en de daarin benoemde richtlijnen worden eens in de zoveel tijd herzien en hebben daarom een specifiek versie-nummer. De meest actuele versie is 2.1. De Europese Toegankelijkheidsrichtlijn is vergelijkbaar met versie 2.0.

Goed nieuws: er is tijd, als je nu begint.

Althans, dat hangt er deels van af wanneer je website is gepubliceerd. Om de overgang naar toegankelijke digitale communicatie behapbaar te maken wordt er een gefaseerde ingangsdatum gehanteerd. Dat komt op het volgende neer:

Nota bene: Mobiele applicaties moeten per 23 juni 2021 voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Waar begin ik?

Digitale toegankelijkheid is een omvangrijk, continu project. Gelukkig is er een stappenplan opgesteld door de overheid dat het project overzichtelijk moet maken. Kort samengevat komt dat op het volgende neer:

 1. Inventariseer
  Is het bestuur op de hoogte? Is het nut en de noodzaak duidelijk? Heeft de leverancier alles op orde? Is de redactie op de hoogte en wordt content gecreëerd waarin toegankelijkheid meegenomen wordt? Zijn er (interne) controles die testen op toegankelijkheid? Kijk ook welke vakgebieden op welke manier te maken hebben met digitale toegankelijkheid.
   
 2. Neem maatregelen
  Op basis van de inventarisatie wordt snel duidelijk waar de aandachtspunten liggen. Stel een plan op om die aandachtspunten te verwerken.
   
 3. Stel een toegankelijkheidsverklaring op
  Zodat voor iedereen (intern en extern) duidelijk is welke maatregelen je treft en binnen welke termijn.
   
 4. Implementeer wijzigingen
  Ga aan de slag met het team en de leverancier en implementeer de wijzigingen.
   
 5. Begin opnieuw bij 1
  Hoewel je recht hebt op een klein feestje als de website of intranet volledig toegankelijk is, houdt het daar niet op. Vier het succes en zorg dat je het team motiveert. Toegankelijkheid is namelijk een continu proces.