Spring naar inhoud
Inloggen

Toegankelijkheidsverklaring

iWink BV streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.iwink.nl.

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van iWink BV is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

iWink BV verklaart dat de website nog niet voldoet aan de WCAG 2.1 richtlijnen
Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver iWink BV is gevorderd met de toegankelijkheid van www.iwink.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 23-09-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van iWink BV, Jurriaan Wentink (DGA).
De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via support@iwink.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website www.iwink.nl nog niet aan de WCAG 2.1 (A & AA) richtlijnen voldoet.
Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.
Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.