Spring naar inhoud
Inloggen

Responsible Disclosure Statement

Bij iWink vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze voortdurende inspanningen kan het toch voorkomen dat er zwakke plekken zijn. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevinding toe te sturen via Zerocopter
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen.
  Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen vijf dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Uitsluitingen

Uiteraard nemen we kritieke en middelhoge veiligheidsmeldingen altijd serieus. Sommige veiligheidsmeldingen hebben echter een bijzonder lage impact en zullen we niet in behandeling nemen. Bijvoorbeeld omdat het doorvoeren van een veiligheidsverbetering de gebruiksvriendelijkheid van onze producten te veel in de weg zit. Of omdat sommige verbeteringen in de nabije toekomst op grote schaal opgelost worden.

Een aantal voorbeelden van zaken die niet gemeld hoeven te worden:

 • Generieke foutmeldingen (tenzij er kritieke informatie bij vrij komt)
 • Publiekelijke bestanden, zoals robots.txt
 • CSRF-issues, waarbij er geen directe gevolgen voor eindgebruikers zijn. (Bijvoorbeeld voor contact formulieren)
 • SPF-issues van domeinen die niet gebruikt worden
 • Missende DNSSEC records
 • Missende CAA records
 • Oude versies van client-side javascript libraries (Tenzij er belangrijke veiligheidsproblemen opgelost worden)
 • Missende includeSubDomains of preloading in HSTS
 • Missende CSP-headers
 • Email spoofing waarbij de mail in de spam komt.