Privacy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft iWink de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u terecht bij onze supportafdeling.

support@iwink.nl of 050 210 1200

Zij reageren binnen drie werkdagen op uw bericht.

Cookies

iWink registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan iWink de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics en de chatfunctie van UserLike.

Naam cookie Gebruik Levensduur
_ga Geanonimiseerde statistieken 2 jaar
_gat Geanonimiseerde statistieken Tot browser sluit
uslk_s UserLike Chatfunctie Tot browser sluit

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijving voor nieuwsbrief

iWink biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan iWink u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. iWink biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Formulieren op iwink.nl

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons Kirra CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een contactaanvraag onder onze producten alleen aan bij de afdeling marketing. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie toegang tot hebben. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. 

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

 • Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
  Voor formulieren op pagina's binnen iWink.nl (uitgezonderd onze chat, zie hieronder) die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Kirra CMS. Deze staan altijd op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
   
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. iWink heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
   
 • Userlike Chat
  Op iwink.nl wordt de chat gebruikt van het Duitse bedrijf UserLike. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Opslag van deze data gebeurt op Europese servers. Gegevens die worden opgeslagen zijn de gegevens die u zelf opgeeft (zoals naam en e-mailadres) en de chats die met ons worden gevoerd. Verder worden IP-adres, browserversie en tijdstippen automatisch geregistreerd om beter te kunnen helpen tijdens een chat. U kunt te allen tijde bij ons aangegeven dat u uw chathistorie wenst te verwijderen. 

U heeft het recht:

 • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
 • via onze supportafdeling een klacht in te dienen bij

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen (spoedonderhoud of kwetsbaarheden bijvoorbeeld). Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

Verder goed om te weten

 • Als u uw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij u kunnen bereiken. Zo kan het zijn dat u belangrijke informatie over uw webapplicatie niet krijgt. 
 • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.