Verwerkersovereenkomst

De vewerkersovereenkomst is vanaf 25 mei 2018 van toepassing voor veel organisaties waar wij diensten aan leveren. Op deze pagina lees je hier meer over en vind je onze vewerkersovereenkomst.


Wat is een vewerkersovereenkomst?

Een vewerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier (vewerker genoemd, in dit geval zijn wij dat) en haar klant. In deze overeenkomst spreken beide partijen af wat ze van elkaar verwachten als de leverancier persoonsgegevens voor de klant verwerkt. Denk hierbij met name aan de uitwisseling van persoonsgegevens, maar ook de stappen die worden genomen als het mis mocht gaan. Meer informatie vindt u in onze whitepaper over de AVG.

Een verwerkersovereenkomst wordt ook wel bewerkersovereenkomst genoemd.

Download vewerkersovereenkomst

Wij hebben een vewerkersovereenkomst opgesteld die u met ons kunt sluiten. Om de vewerkersovereenkomst te sluiten, kunt u hem ingevuld opsturen aan Simon Wisselink (s.wisselink@iwink.nl).

Wanneer is een vewerkersovereenkomst nodig?

Als u deze vragen met 'Ja' kunt beantwoorden, is het handig om een vewerkersovereenkomst met ons te sluiten:

  • U bent klant bij iWink of Kirra
  • U hebt nog geen vewerkersovereenkomst met ons gesloten
  • Het product dat u bij ons hebt verwerkt persoonsgegevens. Denk hierbij onder andere aan:
    • Een website met een (contact)formulier. De meeste websites hebben dit.
    • Een intranet, waarin persoonsgegevens van medewerkers of klanten zijn opgenomen.
    • iMailingtool of nieuwsbrieven via Kirra, waar u adreslijsten heeft voor uw nieuwsbrieven.