ABC Management Groep kiest iWink

16 februari 2009

Met ABC management groep heeft iWink een landelijk opererende organisatie aan zich weten te binden.

Herziening website

iWink zal de komende periode de website van ABC helemaal gaan vernieuwen. De website zal worden voorzien van het CMS van iWink. Webbeheer CMS.

Over ABC Management Groep

ABC MG Biedt onafhankelijk advies en begeleiding op het gebied van huisvesting en bouw. Dit resulteert in onder anderen de volgende diensten: planadvies, strategische huisvestingsplannen, haalbaarheids- en locatiestudies, programma’s van eisen, bouwprojectmanagement & bouwkostenmanagement gedurende alle fasen van een bouwproject.

Keuze voor iWink

"iWink heeft bij de eerste bespreking een goede indruk op ons gemaakt. De heldere uiteenzetting werd in de offerte nog eens herhaald. iWink heeft er blijk van gegeven goed te kunnen luisteren en in te spelen op de wensen van ABC MG. Alles bij elkaar voldoende reden om te kiezen voor iWink." aldus de heer van den Berg van ABC Management Groep.