Eyetracking website itacademy.nl

9 juli 2015

Vrijdag 3 juli presenteerden studenten van de Hanzehogeschool ons de uitkomsten van het usability onderzoek dat ze deden naar de website van IT Academy Noord-Nederland. We ontvingen zeer positieve en interessante resultaten!

Eyetracking & expert reviews

Begin dit jaar ontwikkelden wij in samenwerking met Dizain de website itacademy.nl. Hierbij hebben we samen de doelstellingen van IT Academy Noord-Nederland vertaald naar een duidelijke structuur van de website. De afgelopen maanden hebben een aantal studenten van de opleiding Communicatie & Multimedia Design (CMD) deze website grondig doorgelicht om te kijken hoe bezoekers deze website ervaren. Dit onderzoek hebben zij uitgevoerd middels eyetracking en expert reviews. Uit dit onderzoek blijkt dat de website goed is opgebouwd en bezoekers eenvoudig en snel de informatie kunnen vinden die zij zoeken. Ook kwamen de studenten met een klein aantal interessante voorstellen ter optimalisatie. 

Foto: Marloes Borgijink
Foto: Marloes Borgijink

Deze uitkomsten geven ons de handvatten om samen met IT Academy de website verder door te ontwikkelen.

Thomas van der Woude
strategie & account iWink

Over IT Academy Noord-Nederland

IT Academy Noord-Nederland is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Samenwerking Noord en IBM Services Center. De samenwerking zet zich in voor een hoogwaardige, gezonde en evenwichtige ICT-arbeidsmarkt in het Noorden d.m.v. onderwijs, onderzoek en innovatie.