Spring naar inhoud
Inloggen

Zo maakten we de Accare website drempelvrij

Blog

Leestijd
6 min lezen
Datum

In dit artikel kijken we hoe het WCAG inspectietraject eruit ziet. Met onze klant Accare en de inspecteur Cardan Technobility blikken we terug op de inspectie, het adviesrapport en het implementeren van de aanbevelingen.

Auteur
Wouter van der Veen
Functie
Consultant Digitale Toegankelijkheid

In juni schreven we hoe je kunt voldoen aan de WCAG. In het kort: je vraagt een inspectie aan, implementeert de aanbevelingen en laat een nieuwe check doen. Verder stel je een toegankelijkheidsverklaring op en vraag je eventueel het keurmerk Drempelvrij aan. In de ideale situatie ben je dan klaar, maar de praktijk is natuurlijk weerbarstig. Inmiddels hebben we dit traject met meerdere van onze klanten bewandeld of nog lopen. Met Accare, een organisatie die specialistische jeugdhulp biedt op bijna 30 locaties in Noord- en Midden-Nederland, hebben we het traject er inmiddels opzitten.

In dit item spraken we met

Heleen Eissens, communicatieadviseur bij onze opdrachtgever Accare, Sander Nijsingh, consultant digitale toegankelijkheid bij Cardan Technobility en onze consultant Gerard Top naar hun ervaringen van het traject.

Hoe is het project aangepakt?

Heleen: "Al meteen bij het begin van het project rond de nieuwe website, bij opstellen van de criteria hebben we bepaald dat de website aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid moet voldoen. Ondanks dat we geen overheidsinstelling zijn vinden we het belangrijk dat iedereen onze website goed kan gebruiken, en hebben WCAG 2.1 daarom meteen opgenomen in de selectiecriteria."

Style guide van Accare.nl
Binnen de designfase wordt er meteen rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen

Hoe gaat de inspectie in zijn werk?

Sander: "We inspecteren een representatief aantal pagina's van de website en toetsen deze op 50 succescriteria. Deze beslaan deels de techniek, deels de content. We proberen kort en bondig te zijn met onze adviezen. Waar mogelijk geven we een oplossingsrichting mee in het advies om de ontvanger op weg te helpen. Het kan een uitgebreid rapport worden als er veel te verbeteren is."

Wat is je ervaring met het opgeleverde rapport?

Gerard: "Cardan levert een stevig rapport op, met veel technische termen." Na ontvangst van het rapport gaat Gerard aan de slag om de adviezen onder te verdelen in de twee groepen: de content-gerelateerde adviezen waar onze klant mee aan de slag moet, en de technische adviezen waar het ontwikkelteam mee aan het werk kan.

Heleen: "Het heeft ons geholpen dat Gerard een selectie heeft gemaakt van de adviezen en duidelijk maakte wie wat moet doen. Omdat iWink de toetsing via Cardan regelde, hebben we van de inspectie zelf niet zoveel meegekregen, behalve de oplevering van het rapport. Die bestond uit veel pagina’s en veel technische termen. We zijn zelf aan de slag gegaan met het contentdeel."

Zorgconsultants werken aan Accare website

Hoe verliep het implementeren van de verbeteringen?

Heleen: "We wilden al dat teksten van B1 taalniveau zouden zijn en qua tone-of-voice geschreven op de doelgroep Kinderen. Daar hebben we een tekstschrijver gevraagd. Teksten herschrijven is veel werk, maar dit moest los van de WCAG ook gebeuren."

"Voor het vullen van de content hebben we rekening moeten houden met specifieke dingen in het CMS, zoals alt-teksten en instellingen bij formuliervelden. Die kennis moet je wel in huis hebben, maar gelukkig ontvingen we hier ook een werkdocument voor van Gerard waarmee we goed uit de voeten konden."

Belangrijk om je te realiseren is dat de WCAG richtlijnen niet aangeven wat juist is, of wat mogelijke oplossingen zijn, maar alleen de richtlijnen waar je oplossing aan moet voldoen.

Gerard Top Consultant iWink

Gerard: "Het is wel een wat diffuus en soms verwarrend proces. Belangrijk om je te realiseren is dat de WCAG richtlijnen niet aangeven wat juist is, of wat mogelijke oplossingen zijn, maar alleen de richtlijnen waar je oplossing aan moet voldoen. Hierdoor wordt het een trial-and-error proces."

Sander: "We vinden het prettig dat het rapport serieus wordt genomen. Dat merken we door goede kritische vragen die we terugkrijgen over hoe iets zit. De developers van iWink dragen hun bedachte oplossingen aan ons voor. Dat is fijn om te zien, en voorkomt dat de gekozen oplossing pas bij de hertoets wordt afgekeurd. Daar werken we ook graag aan mee."

Middels een alternatieve tekst kan een screenreader aan een bezoeker vertellen wat er op een afbeelding te zien is

En de herinspectie?

Heleen: "Na het doorvoeren van de verbeteringen op basis van het eerste rapport volgde een hertoets. Na deze tweede toets kwamen er weer nieuwe dingen naar boven. Qua content waren dat kleine dingen. Het getuigt voor ons van een gedegen traject door Cardan."

Voorbeeld waarom alt-teksten gebruikt moeten worden

Hoe heb je het verder ervaren? Liep je nog tegen iets specifieks aan?

Heleen: "Vanaf september moeten ook PDF's die we online aanbieden moeten voldoen aan bepaalde eisen, bijvoorbeeld het gebruiken van een goede koppenstructuur. Daarvan hebben we besloten het niet met terugwerkende kracht op alle bestaande PDF's aan te passen, maar zijn we wel bezig om een Word template beschikbaar te maken waarmee iedereen uit de organisatie die PDF's maakt deze op de juiste manier kan opbouwen."

"Iets anders wat naar voren kwam bij de inspectie: ons Accare Child Study Center heeft als huisstijlkleuren donkerblauw en donkergroen. De groene kleur wordt veelal gebruikt als titel en het contrast op een witte achtergrond is niet conform de richtlijnen. We hebben ervoor gekozen om hiervoor de huisstijl niet te veranderen en dus beredeneerd af te wijken van de WCAG op dit punt. Dat hebben we opgenomen in de toegankelijkheidsverklaring."

Sander: "We zien dat er bij iWink over WCAG wordt nagedacht in het ontwikkelproces. Dat zie je terug in de code die we onderzoeken. Dat is fijn om te zien, en maken we niet overal mee."

Gerard: "Het meenemen van klanten en het duiden van de rapportages blijft een uitdaging. Het is erg fijn om een leercurve te zien. Omdat we onze websites modulair ontwikkelen hebben we veel verbeterpunten kunnen implementeren in de core technologie van ons platform. Bij volgende inspectietrajecten besparen we weer tijd omdat die punten niet in een nieuwe rapportage terugkomen."

"Bovendien voeren we deze updates ook weer door in bestaande projecten. Als er bij een volgende inspectie toch iets aan het licht komt wat we in de core technologie aanpassen, dan profiteren klanten die diezelfde technologie gebruiken daarvan mee."

Meer weten? Bekijk ons WCAG-dossier

Hier staat meer informatie over de manier waarop jij je website toegankelijk kunt maken. Inclusief een whitepaper, webinar en meer.

Heb je vragen over WCAG?

Ik denk graag met je mee

Wouter van der Veen

Consultant Digitale Toegankelijkheid

050 2101200 w.vd.veen@iwink.nl