Nieuwe website Gasunie Transport Services

Sinds 2008 zijn wij de trotse internetpartner van Gasunie. Onlangs is de nieuwe website Gasunie Transport Services (GTS) online gegaan. Een project waar een intensief strategisch traject aan vooraf ging.

GTS is een dochtermaatschappij van Gasunie en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. Het doel van GTS is het op onafhankelijke wijze aanbieden en uitvoeren van gastransportdiensten ten behoeve van een goed functionerende vrije gasmarkt. Een belangrijk focusgebied van GTS is het optimaal aandacht besteden aan haar klanten en leveranciers. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is de interne organisatiestructuur geoptimaliseerd met als doel een nog hoger serviceniveau. Belangrijkste opdracht voor de nieuwe website van GTS is het doorvertalen van dit serviceniveau en het realiseren van een kennisrijk platform waar de uiteenlopende doelgroepen goed hun weg vinden.

Strategisch kader als basis

In een aantal strategische sessies zijn de wensen van GTS, maar vooral die van hun klanten uitgebreid in kaart gebracht. Hierbij is allereerst ingegaan op de core business van GTS. Om een goed kennisplatform te kunnen ontwerpen, is het essentieel om perfect te begrijpen wat GTS doet en waarom. Samen met GTS definieerden we de informatiebehoefte van de verschillende doelgroepen en brachten die onder in een passende contentstructuur. Ook keken we naar de technische wensen en eisen met betrekking tot de realtime koppelingen met kritieke data en het vergemakkelijken van het contentbeheer.

Geautomatiseerde contentkoppelingen

GTS is een contentrijke website. Om het de contentbeheerders zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we gekozen voor geautomatiseerde contentkoppelingen. Dit houdt onder andere in dat het content management systeem (Kirra) automatisch verbanden legt tussen relevante pagina's, downloads en andere content. Zo wordt er aan de bezoeker altijd een pakket content aangeboden dat bij zijn behoeften past, zonder dat dit overal handmatig ingericht hoeft te worden. Bovendien houdt de website automatisch rekening met de informatiebehoefte van de bezoeker door de meest populaire content als eerste te tonen. Bijvoorbeeld in het geval van veelgestelde vragen: de meest bekeken vragen worden altijd bovenaan geplaatst en automatisch gekoppeld op relevante pagina's.

Realtime passende informatie

Een gedeelte van deze contentkoppelingen worden realtime gerealiseerd. Met andere woorden: de bezoeker krijgt op basis van zijn keuzes tijdens het websitebezoek passende informatie voorgeschoteld. Altijd content op maat om het serviceniveau te optimaliseren. De bezoeker hoeft niet meer zelf op zoek naar belangrijke en relevante informatie: techniek zorgt ervoor dat de desbetreffende informatie naar de bezoeker komt.

Data-ontsluiting

Een geavanceerde koppeling met de back-end systemen van GTS ontsluit iedere vijf minuten de actuele gasinformatie op de website. Deze informatie is van essentieel belang voor de klanten van GTS en moet te alle tijde beschikbaar zijn. Om die reden koos ook GTS voor een fall-back oplossing.

Doorontwikkeling

Omdat we geloven dat een website nooit af is, zullen we de komende tijd samen met Gasunie Transport Services de website verder optimaliseren. Een belangrijk onderdeel van ons full service concept.

Responsive

Belangrijk uitgangspunt in de communicatiestrategie van GTS is de toegankelijkheid van informatie. Het aanbieden van relevante informatie, ongeacht welk device de ontvanger gebruikt en onafhankelijk van tijd en plaats, was daarom een belangrijke voorwaarde. Daarom is er gekozen voor het realiseren van een responsive website. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van een in house ontwikkeld framework. Meer informatie over responsive webdesign.

Websites Rijksuniversiteit Groningen voor uitgave Erasmus Mundus beurzen Technische realisatie mijnbalansventilatie.nl