LvI en LabNoord verder als Certe, ook online

Nieuwe naam, nieuwe stijl, ook online!

LabNoord en Laboratorium voor Infectieziekten zijn onlangs gefuseerd. Ze gaan samen verder onder de naam Certe. Een nieuwe naam, een nieuwe huisstijl, maar hoe vertaalt Certe dat online? De organisatie vroeg ons om mee te denken over haar online strategie en daar uitvoering aan te geven.

Een fusie. Ook online.

Bij een fusie is internet één van de verbindende factoren voor en binnen een organisatie. Een website, maar – vooral – het intranet is het middel waarmee organisatie- en locatieoverstijgend gecommuniceerd kan worden.

Wij werken al jaren met iWink samen, en ook na de fusie hebben wij voor iWink als online bureau gekozen.

Stefanie Bokma
Communicatieadviseur Certe

Website en intranet

Wij kregen de opdracht om de website en het intranet voor Certe te verzorgen. Om de website zo snel mogelijk te realiseren is het design van infectielab.nl aangepast naar de nieuwe huisstijl en is de content van labnoord.nl op de nieuwe website geïntegreerd. De nieuwe huisstijl is ontwikkeld door La Compagnie, het webdesign is door ons verzorgd. 

Ook het intranet is aangepast naar de nieuwe huisstijl en zal in de komende periode steeds verder uitgebreid worden. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de medewerkers heel belangrijk. Een goed intranet stimuleert namelijk de kennisdeling, bespaart tijd en maakt het werken makkelijker en leuker.

Als full service internetpartner zal iWink Certe in de toekomst blijven ondersteunen bij de ontwikkeling, uitvoering en optimalisatie van haar online strategie.

Certe over iWink

Stefanie Bokma, communicatieadviseur Certe: "Wij werken al jaren met iWink samen, en ook na de fusie hebben wij voor iWink als online bureau gekozen. Voor Certe moest er een compleet nieuw intranet komen. Door gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden en oplossingen, zijn we tot een hele mooie basis gekomen. Zowel in design als in functionaliteit. Die basis gaan we in de komende maanden samen verder uitbreiden."

Certe.nl

"Wat betreft de website hebben we er eerst voor gekozen om de twee huidige websites samen te voegen in het ‘oude’ stramien. Hier is vooral een grote slag gemaakt met het design, en met ondersteuning van iWink zijn we tot een logische en overzichtelijke indeling gekomen. Voor het komende jaar staat een volledig nieuwe website op het programma en met onze gecombineerde expertises gaan we er vanuit dat we de website naar een nog hoger niveau kunnen tillen."

Compaiz: Online hulp bij scheiding Technische realisatie Klunder.nl