Nieuwe website voor Zorggroep Meander

Zorggroep Meander biedt (thuis)zorg, behandeling, revalidatie en wonen in Oost-Groningen. De nieuwe website is klantvriendelijker ingericht en speelt daardoor beter in op de marktwerking in de zorg en het daarbij behorende zorglandschap.

Proces

Voor de realisatie van de website heeft Zorggroep Meander het full-service traject doorlopen. In het strategisch kader is daarbij ook een sessie georganiseerd met cliënten van Zorggroep Meander. Hiermee is een volledig beeld ontstaan van de digitale contentbehoefte van deze doelgroep. Dit is vertaald naar een informatiestructuur en daarnaast zijn – in combinatie met statistieken uit Google Analytics – toptaken gedefinieerd.

Resultaat

In de nieuwe website staat de informatiebehoefte van de doelgroep centraal. Hierbij concentreert Zorggroep Meander zich primair op ouderen en hun sociale netwerk. Daarbij is de content meer georganiseerd rondom voor hen belangrijke thema's of vragen, waardoor zij sneller en efficiënter antwoord krijgen.

Locaties

Zorggroep Meander biedt op veel locaties in Oost-Groningen diensten aan. Dat maakt ook dat er op één locatie meerdere diensten aangeboden worden. Hier is extra aandacht aan besteed in de doorvertaling daarvan richting de website. Het doel is om deze informatie zo overzichtelijk en passend bij de doelgroepen te presenteren. Daarnaast moet de content eenvoudig te onderhouden zijn in Kirra CMS voor de beheerders.

De website die er staat vinden we echt heel mooi en erg intuïtief in gebruik, door de vormgeving, functionaliteiten en logische verbanden

Heleen Eissens
Communicatieadviseur Zorggroep Meander

Meer weten over digitale communicatie in de zorg? Neem dan contact met ons op!

Gerard Top

Gerard Top

Internetconsultant Zorg & Welzijn

Nieuwe website voor Noorderzon! Nieuwsbrief als digitaal kanaal voor Groningen@Work